SALDO

dokumentation (pdf)

ihop

⇧[2]samman PRIM

ihop (ab)

[korpus]


10
PRIM binda bita blanda bunta_ihop hopfoga hänga_ihop kluster sammanfoga sammanhopa sammansätta

58
blanda blanda_ihop
bygga hopbyggd
dra dra_ihop
driva hopdrivning
flyta sammanflytning
fläta fläta_ihop
fälla2 hopfälld
fästa klistra spänne
gröta gröta_ihop
gytter hopgyttrad sammangyttrad
gyttra gyttra_ihop
häfta häfta_ihop
häkta2 häkta_ihop
jämka jämka_ihop
kalla2 kalla_ihop
kant fog
kedja2 kedja_ihop
kitta kitta_ihop
klibba klibba_ihop
knipa knipa_ihop
knyckla knyckla_ihop
knåda knåda_ihop
knåpa knåpa_ihop
knöla hopknölad
krama krama_ihop
lappa hoplappa
limma limma_ihop
lägga ihoplagd
länka länka_ihop
länka2 länka_ihop2
par para
plocka plocka_ihop
pressa pressa_ihop
rasa hoprasad
rynka2 rynka_ihop
skjuta2 skjuta_ihop
skrapa skrapa_ihop2
skriva sammanskriva
skrynkla hopskrynklad skrynkla_ihop
slå slå_ihop2
sno hopsnodd
snöra hopsnörd
spika spika_ihop
stuva stuva_ihop
stöta kollidera törna
svetsa hopsvetsad
trycka klämma trycka_ihop
tvinna hoptvinnad
vika hopvika
vira vira_ihop
vrida hopvridning
växa hopväxning hopväxt