SALDO

grundformillojal
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomillojal
pos indef sg u genillojals
pos indef sg n nomillojalt
pos indef sg n genillojalts
pos indef pl nomillojala
pos indef pl genillojalas
pos def sg no_masc nomillojala
pos def sg no_masc genillojalas
pos def sg masc nomillojale
pos def sg masc genillojales
pos def pl nomillojala
pos def pl genillojalas
komp nomillojalare
komp genillojalares
super indef nomillojalast
super indef genillojalasts
super def no_masc nomillojalaste
super def no_masc genillojalastes
super def masc nomillojalaste
super def masc genillojalastes
cillojal-/illojal
smsillojal-