SALDO

grundformilsk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomilsk
pos indef sg u genilsks
pos indef sg n nomilskt
pos indef sg n genilskts
pos indef pl nomilska
pos indef pl genilskas
pos def sg no_masc nomilska
pos def sg no_masc genilskas
pos def sg masc nomilske
pos def sg masc genilskes
pos def pl nomilska
pos def pl genilskas
komp nomilskare
komp genilskares
super indef nomilskast
super indef genilskasts
super def no_masc nomilskaste
super def no_masc genilskastes
super def masc nomilskaste
super def masc genilskastes
cilsk-/ilsk
smsilsk-