SALDO

dokumentation (pdf)

in

⇧[2]i2 PRIM

in (ab)

[korpus]


4
PRIM ditin inåt öppen
smussla smussla_in

98
anpassa inpassa
beledsaga visa_in
blanda blanda_in
blåsa inblåsning
bogsera bogsera_in
bygga inbygga inbyggd
droppa droppa_in2
fara infart
flyga inflygning
flyta inflyta
flytta2 inflytta invandra
fläta infläta
foga2 infoga
forsla forsla_in
fort störta_in2
frysa2 infrusen
föra införa
förpassa förpassa_in
genom inigenom
gå_in ingående3 inträda
häfta häfta_in
hämta hämta_in2
kalla2 inkalla
kasta kasta_in
kasta_sig kasta_sig_in
kila inkilad kila_in
kila2 kila_in2
knåda inarbeta2 knåda_in
komma inlöpa komma_in
krångla krångla_in
lasta ilastning lasta_in
leverera inleverera
locka locka_in
lotsa lotsa_in
lämna inlämna
marsch inmarsch
marschera marschera_in
mura mura_in
operera inoperera operera_in
packa packa_in
packa2 packa_in2
passa urtag
plasta inplastad
pressa inpressa
proppa proppa_in
pumpa pumpa_in
rida rida_in2
rita rita_in
rusa rusa_in
segla insegla
skicka skicka_in
skriva inskriva
skruva skruva_in
skruva3 skruva_in2
skära inskärning
slunga slunga_in
slussa inslussad
släpa insläpad släpa_in
smita planka2
smuggla smuggla_in
sno insnodd
snärja2 insnärjd
solstrålning solinstrålning
springa springa_in2
spruta insprutning
strålning instrålning
strömma strömma_in
stänga instänga
sända insända
ta ta_in
tolka2 lägga_in5
trassla trassla_in trassla_in_sig
trassla2 trassla_in_sig2
trycka intryckt
tränga intränga
tåga intåga
vika invikt
vira vira_in
väg inkörsväg
väva inväva
växla växla_in
växla2 växla_in2
yra4 inyrd
äta_sig_igenom äta_sig_in
åka inåkande åka_in2
öppning ingång