SALDO

dokumentation (pdf)

indikativform

⇧[2]indikativ2 PRIM

indikativform (nn)

[korpus]

* *