SALDO

grundformindisponerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomindisponerad
pos indef sg u genindisponerads
pos indef sg n nomindisponerat
pos indef sg n genindisponerats
pos indef pl nomindisponerade
pos indef pl genindisponerades
pos def sg no_masc nomindisponerade
pos def sg no_masc genindisponerades
pos def sg masc nomindisponerade
pos def sg masc genindisponerades
pos def pl nomindisponerade
pos def pl genindisponerades