SALDO

dokumentation (pdf)

injektion

⇧[2]insprutning kropp

injektion (nn)

[korpus]


3
PRIM injicera
gift2 giftinjektion
vitamin vitamininjektion

2
spruta2 injektionsspruta
ställe injektionsställe