SALDO

dokumentation (pdf)

inkomst

⇧[2]lön PRIM

inkomst (nn)

[korpus]


28
PRIM inkomstmässig intäkt prebende på_inkomstsidan
annons annonsinkomst
arbete arbetsinkomst
biljett biljettinkomst
bokföring inkomstsida
brutto bruttoinkomst
dag dagskassa
export exportinkomst
extra biinkomst extrainkomst
främst huvudinkomst
genomsnitt genomsnittsinkomst medelinkomst
hög3 höginkomster
jordegendom jordränta
kapital kapitalinkomst
kronan ingäld
kung regale
marginal2 marginalinkomst
nation nationalinkomst
netto nettoinkomst
rörelse3 rörelseinkomst
skatt skatteinkomst
teaterföreställning recett
år årsinkomst

23
begrepp inkomstbegrepp
belopp inkomstbelopp
bero inkomstberoende
beskattning inkomstbeskattning
bortfall inkomstbortfall
erhålla inkomsttagare
förteckning taxeringskalender
garanti inkomstgaranti
grunda2 inkomstgrundad
intervall inkomstintervall
källa inkomstkälla
mått inkomstmått
post3 inkomstpost
pröva inkomstpröva
relatera inkomstrelaterad
skatt inkomstskatt
skillnad inkomstskillnad
slag inkomstslag
summa inkomstsumma
svag inkomstsvag
uppgift2 kontrolluppgift
utredning låginkomstutredning
ökning inkomstökning