SALDO

grundforminkonstant
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nominkonstant
pos indef sg u geninkonstants
pos indef sg n nominkonstant
pos indef sg n geninkonstants
pos indef pl nominkonstanta
pos indef pl geninkonstantas
pos def sg no_masc nominkonstanta
pos def sg no_masc geninkonstantas
pos def sg masc nominkonstante
pos def sg masc geninkonstantes
pos def pl nominkonstanta
pos def pl geninkonstantas
komp nominkonstantare
komp geninkonstantares
super indef nominkonstantast
super indef geninkonstantasts
super def no_masc nominkonstantaste
super def no_masc geninkonstantastes
super def masc nominkonstantaste
super def masc geninkonstantastes
cinkonstant-/inkonstant
smsinkonstant-