SALDO

grundforminnehålla
mönstervb_4a_hålla
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivinnehåller
pres ind s-forminnehålls/innehålles
pres konj aktivinnehålle
pres konj s-forminnehålles
pret ind aktivinnehöll
pret ind s-forminnehölls
pret konj aktivinnehölle
pret konj s-forminnehölles
imperinnehåll
inf aktivinnehålla
inf s-forminnehållas
sup aktivinnehållit
sup s-forminnehållits
pres_part nominnehållande
pres_part geninnehållandes
pret_part indef sg u nominnehållen
pret_part indef sg u geninnehållens
pret_part indef sg n nominnehållet
pret_part indef sg n geninnehållets
pret_part indef pl nominnehållna
pret_part indef pl geninnehållnas
pret_part def sg no_masc nominnehållna
pret_part def sg no_masc geninnehållnas
pret_part def sg masc nominnehållne
pret_part def sg masc geninnehållnes
pret_part def pl nominnehållna
pret_part def pl geninnehållnas
cinnehåll-/innehåll
smsinnehåll-