SALDO

grundforminnehållslös
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nominnehållslös
pos indef sg u geninnehållslös
pos indef sg n nominnehållslöst
pos indef sg n geninnehållslösts
pos indef pl nominnehållslösa
pos indef pl geninnehållslösas
pos def sg no_masc nominnehållslösa
pos def sg no_masc geninnehållslösas
pos def sg masc nominnehållslöse
pos def sg masc geninnehållslöses
pos def pl nominnehållslösa
pos def pl geninnehållslösas
komp nominnehållslösare
komp geninnehållslösares
super indef nominnehållslösast
super indef geninnehållslösasts
super def no_masc nominnehållslösaste
super def no_masc geninnehållslösastes
super def masc nominnehållslösaste
super def masc geninnehållslösastes
cinnehållslös-/innehållslös
smsinnehållslös-