SALDO

dokumentation (pdf)

inte

⇧[2]nej PRIM

inte (ab)

[korpus]


20
PRIM alls ej ens förneka heller i_helvete2 i_ingen_mån i_inget_avseende icke ingalunda ingen låta_bero låta_bli negera på_inga_villkor på_inga_villkors_vis på_intet_vis slätt_inte utan utom

3992
abbreviera oabbrevierad
abdikera oabdikerad
abonnera oabonnerad
abortera oaborterad
abradera oabraderad
absolvera oabsolverad
absorbera oabsorberad
absorbera2 oabsorberad2
abstrahera oabstraherad
accedera oaccederad
accelerera2 oaccelererad
acceptera oaccepterad tillbakavisa
acklimatisera oacklimatiserad
ackommodera oackommoderad
ackommodera2 oackommoderad2
ackompanjera oackompanjerad
ackompanjera2 oackompanjerad2
ackordera oackorderad
ackreditera oackrediterad
ackumulera oackumulerad
ackvirera oackvirerad
adaptera oadapterad
addera oadderad
adjungera oadjungerad
adla oadlad
administrera oadministrerad
adoptera oadopterad
adressera oadresserad
adressera2 oadresserad2
adressera3 oadresserad3
adsorbera oadsorberad
aducera oaducerad
advocera oadvocerad
afficiera oafficierad
affinera oaffinerad
affischera oaffischerad
afrikanisera oafrikaniserad
aga oagad
agera2 oagerad
agglomerera oagglomererad
agglutinera oagglutinerad
agglutinera2 oagglutinerad2
aggression nonaggression
agitera oagiterad
agna oagnad
ajournera oajournerad
akta2 oaktad
aktiv inaktiv
aktivera oaktiverad
aktualisera oaktualiserad
aktuell inaktuell
alarmera oalarmerad
alfabetisera oalfabetiserad
alfabetisera2 oalfabetiserad2
alfabetisera3 oalfabetiserad3
alienera oalienerad
allegorisera oallegoriserad
alliera oallierad
allitterera oallittererad
allmänbilda oallmänbildad
allokera oallokerad
alludera oalluderad
alstra oalstrad
alternera oalternerad
aluminera oaluminerad
amalgamera oamalgamerad
amalgamera2 oamalgamerad2
ambulera oambulerad
amerikanisera oamerikaniserad
amma oammad
amortera oamorterad
amplifiera oamplifierad
amputera oamputerad
analysera oanalyserad
anamma oanammad
anbefalla oanbefalld
anbefalla2 oanbefalld2
andas hålla_andan
anföra oanförd
anföra2 oanförd2
angenäm oangenäm
angla oanglad
anglifiera oanglifierad
anglisera oangliserad
angå ovidkommande
anhopa oanhopad
animera oanimerad
anklaga oanklagad
ankra oankrad
anlita oanlitad
anlända oanländ
anlöpa oanlöpt
anlöpa2 oanlöpt2
anmana oanmanad
anmoda oanmodad
anmäla oanmäld
anmärkningsvärd mycket_att_hänga_i_julgranen mycket_att_skriva_hem_om något_att_hänga_i_julgranen något_att_skriva_hem_om
annektera oannekterad
annihilera oannihilerad
annonsera oannonserad
annonsera2 oannonserad2
annotera oannoterad
annullera oannullerad
anodisera oanodiserad
anonymisera oanonymiserad
anordna oanordnad
anpassa oanpassad
anrika oanrikad
anropa oanropad
anrätta oanrättad
ansa oansad
ansamla oansamlad
anskaffa oanskaffad
anspela oanspelad
anstifta oanstiftad
anstorma oanstormad
anstränga oansträngd
anställa oanställd
anställa2 oanställd2
anständig oanständig
ansvälla oansvälld
ansöka oansökt
antasta oantastad
antecipera oanteciperad
anteckna oantecknad
antedatera oantedaterad
antichambrera oantichambrerad
antikisera oantikiserad
anträffa oanträffad
antvarda oantvardad
antända oantänd
antåga oantågad
anvisa oanvisad
anvisa2 oanvisad2
apostrofera oapostroferad
appellera oappellerad
applicera oapplicerad
applicera2 oapplicerad2
applådera oapplåderad
apportera oapporterad
appreciera oapprecierad
appretera oappreterad
approchera oapprocherad
approximera oapproximerad
aptera oapterad
arbetsdag vilodag
argumentera oargumenterad
arkaisera oarkaiserad
arkebusera oarkebuserad
arkivera oarkiverad
armera oarmerad
armera2 oarmerad2
arrangera oarrangerad
arrangera2 oarrangerad2
arrendera oarrenderad
arrestera oarresterad
arrondera oarronderad
artig oartig
arvodera oarvoderad
asfaltera oasfalterad
aska2 oaskad
aspirera oaspirerad
aspirera2 oaspirerad2
assignera oassignerad
assimilera oassimilerad
assistera oassisterad
associera oassocierad
assurera oassurerad
atrofiera oatrofierad
attackera oattackerad
attestera oattesterad
attrahera oattraherad
attrappera oattrapperad
attribuera oattribuerad
auktionera oauktionerad
auktorisera oauktoriserad
auskultera oauskulterad
autentisera oautentiserad
automatisera oautomatiserad
ava2 oavad
avancera oavancerad
avannonsera oavannonserad
avbalka oavbalkad
avbeställa oavbeställd
avbeta oavbetad
avbetala oavbetalad
avbilda nonfigurativ oavbildad
avblåsa oavblåst
avböja oavböjd
avbörda oavbördad
avdela oavdelad
avdramatisera oavdramatiserad
avdunsta oavdunstad
avdämma oavdämd
avdöma oavdömd
avfatta oavfattad
avfetta oavfettad
avflytta oavflyttad
avfolka oavfolkad
avfordra oavfordrad
avfukta oavfuktad
avfyra oavfyrad
avfärda oavfärdad
avföra oavförd
avgifta oavgiftad
avgränsa oavgränsad
avguda oavgudad
avgärda oavgärdad
avgöra oavgjord
avhandla oavhandlad
avhjälpa oavhjälpt
avhysa oavhyst
avhämta oavhämtad
avhänga oavhängd
avhärda oavhärdad
avhöra oavhörd
avhösta oavhöstad
avisa oavisad
avisera oaviserad
avjaga oavjagad
avjämna oavjämnad
avkalka oavkalkad
avklinga oavklingad
avknoppa oavknoppad
avkolonisera oavkoloniserad
avkoppla oavkopplad
avkriminalisera oavkriminaliserad
avkristna oavkristnad
avkräva oavkrävd
avkunna oavkunnad
avköna oavkönad
avla oavlad
avlagra oavlagrad
avlasta oavlastad
avliva oavlivad
avlocka oavlockad
avlossa oavlossad
avlusa oavlusad
avlysa oavlyst
avlyssna oavlyssnad
avlägsna oavlägsnad
avlämna oavlämnad
avlänka oavlänkad
avlöpa oavlöpt
avlösa oavlöst
avlöva oavlövad
avmagnetisera oavmagnetiserad
avmaska oavmaskad
avmaska2 oavmaskad2
avmasta oavmastad
avmatta oavmattad
avmäta oavmätt
avnavla oavnavlad
avnazifiera oavnazifierad
avpassa oavpassad
avpatrullera oavpatrullerad
avplana oavplanad
avpolitisera oavpolitiserad
avpollettera oavpolletterad
avporträttera oavporträtterad
avpressa oavpressad
avreagera oavreagerad
avregistrera oavregistrerad
avreglera oavreglerad
avresa oavrest
avromantisera oavromantiserad
avrunda oavrundad
avrusta oavrustad
avräkna oavräknad
avrätta oavrättad
avsalta oavsaltad
avsegla oavseglad
avskaffa oavskaffad
avskava oavskavd
avskeda oavskedad
avskräcka oavskräckt
avskärma oavskärmad
avslipa oavslipad
avsluta oavslutad
avslöja hemlighålla hålla_inne oavslöjad pokeransikte
avsmaka oavsmakad
avsmalna oavsmalnad
avsnöra oavsnörd
avsocialisera oavsocialiserad
avsomna oavsomnad
avspegla oavspeglad
avspela oavspelad
avspisa oavspisad
avspärra oavspärrad
avstalinisera oavstaliniserad
avstanna oavstannad
avstava oavstavad
avstressa oavstressad
avstycka oavstyckad
avstyra oavstyrd
avstyrka oavstyrkt
avställa oavställd
avstöra oavstörd
avstöta oavstött
avsvalna oavsvalnad
avsvavla oavsvavlad
avsyna oavsynad
avsända oavsänd
avsöka oavsökt
avsöndra oavsöndrad
avtacka oavtackad
avtala oavtalad
avtappa oavtappad
avteckna oavtecknad
avtjäna oavtjänad
avtona oavtonad
avtrappa oavtrappad
avtrubba oavtrubbad
avtunna oavtunnad
avtäcka oavtäckt
avtåga oavtågad
avvakta oavvaktad
avvattna oavvattnad
avveckla oavvecklad
avverka oavverkad
avverka2 oavverkad2
avvisa oavvisad
avvita oavvitad
avvittra oavvittrad
avväga oavvägd
avväga2 oavvägd2
avväpna oavväpnad
avvärja oavvärjd
avyttra oavyttrad
axiomatisera oaxiomatiserad
axla oaxlad
backa obackad
backa3 obackad2
backupa obackupad
bada obadad
badda obaddad
bagatellisera obagatelliserad
baissa obaissad
bajsa obajsad
baka obakad
bakdanta obakdantad
baktala obaktalad
bala obalad
balansera2 obalanserad2
ballotera oballoterad
balsamera obalsamerad
banalisera obanaliserad
banda obandad
banka obankad
bankruttera obankrutterad
banna obannad
bannlysa obannlyst
banta2 obantad
barlasta obarlastad
barra obarrad
barrikadera obarrikaderad
basera obaserad
basta obastad
baxa obaxad
beakta utan_hänsyn_till
bearbeta obearbetad 2
bebygga obebyggd
bebåda obebådad
becka obeckad
bedarra obedarrad
bedröva obedrövad
bedyra obedyrad
bedåra obedårad
bedöma obedömd
bedöva obedövad
beediga obeedigad
befalla obefalld
befara obefarad
befatta_sig två_sina_händer
befordra obefordrad
befordra2 obefordrad2
befrakta obefraktad
befria obefriad
befrukta obefruktad
befrukta2 obefruktad2
befrämja obefrämjad
befullmäktiga obefullmäktigad
befästa obefäst
begabba obegabbad
begagnad obegagnad
begapa obegapad
beglänsa obeglänst
begrunda obegrundad
begråta obegråten
begära obegärd
behaglig obehaglig
behandla obehandlad
behänga obehängd
behärskad obehärskad
behörig obehörig
behöva obehövd obehövlig onödig undvara
beivra obeivrad
bejaka obejakad
bejubla obejublad
bekaja obekajad
bekant obekant
bekika obekikad
beklaga obeklagad
bekosta obekostad
bekransa obekransad
bekriga obekrigad
bekräfta obekräftad
bekröna obekrönt
bekväm obekväm
bekämpa obekämpad
bekänna obekänd
belamra obelamrad
belasta obelastad
beledsaga obeledsagad
belevad obelevad
belysa obelyst
belägra obelägrad
beläst obeläst
belåna obelånad
belöna obelönad
bemantla obemantlad
bemyndiga obemyndigad
bemänga obemängd
bemästra obemästrad
bemöta obemött
bemöta2 obemött2
bena2 obenad
bena3 obenad2
benämna obenämnd
benåda obenådad
beordra obeordrad
bepansra obepansrad
beprisa obeprisad
bepudra obepudrad
beredd oberedd
berika oberikad
beriktiga oberiktigad
bero oberoende
berusa oberusad
berätta oberättad
berömma oberömd
beröra2 oberörd
beröva oberövad
besanna obesannad
bese obesedd
besegla obeseglad
besegra obesegrad
besiktiga obesiktigad
besinna obesinnad
besjunga obesjungen
besjäla obesjälad
beskatta obeskattad
beskicka obeskickad
beskugga obeskuggad
beskydda obeskyddad
beskylla obeskylld
beskärma obeskärmad
beskåda obeskådad
besluta tveka
besläktad obesläktad
besockra obesockrad
besolda obesoldad
bespeja obespejad
bespisa obespisad
bespola obespolad
bespotta obespottad
bestorma obestormad
bestraffa obestraffad
bestråla obestrålad
bestycka obestyckad
beställa obeställd
bestämd obestämd vag
beständig2 obeständig
bestänka obestänkt
besutten obesutten
besvara obesvarad
besvärad obesvärad
besätta obesatt
besätta2 obesatt2
beså obesådd
besöka obesökt
besörja obesörjd
beta obetad
beta2 obetad2
beta7 obetad3
beta8 obetad4
betala innehålla3 obetald
beteckna obetecknad
betitta obetittad
betjäna obetjänad
betongera obetongerad
betrakta obetraktad
betrycka obetryckt
betrygga obetryggad
beträffa obeträffad
betsa obetsad
betsla obetslad
betunga obetungad
betvinga obetvingad
betvivla obetvivlad
betyga obetygad
betäcka obetäckt
betäcka2 obetäckt2
beundra obeundrad
bevara obevarad
bevattna obevattnad
beveka hårdhjärtad
bevilja obeviljad
bevista obevistad
bevittna2 obevittnad
bevära obevärad
bevärdiga obevärdigad
bida obidad
bifoga obifogad
bikta obiktad
bila2 obilad
bildad obildad
biografera obiograferad
bissera obisserad
bisträcka obisträckt
bita2 obitad
bivackera obivackerad
bjuda objuden
bjuda_in ogästvänlig
bjussa objussad
björna objörnad
blada obladad
blanchera oblancherad
blanda_in oinblandad
blanka oblankad
blanka3 oblankad2
bleka oblekt
blekna obleknad
blessera oblesserad
blidka oblidkad
blindera oblinderad
blocka oblockad
blockera oblockerad
bloda oblodad
blodig oblodig
blogga obloggad
blommografera oblommograferad
blondera oblonderad
blotta oblottad
bluffa obluffad
blya oblyad
bläcka obläckad
bläcka2 obläckad2
bläda oblädad
bläddra obläddrad
blända bländfri obländad
blända2 obländad2
blända3 obländad3
blästa oblästad
blästra oblästrad
blästra2 oblästrad2
blåsa3 oblåst
blåsa4 oblåst2
blöta oblött
bo obebodd
boasera oboaserad
bobba2 obobbad
bocka obockad
bocka2 obockad2
bogsera obogserad
bojkotta obojkottad
boka obokad
boka2 obokad2
bokföra obokförd
bokstavera obokstaverad
bolla obollad
bomba obombad
bombardera obombarderad
bomma obommad
bomma2 obommad2
bona obonad
bonga obongad
bonitera oboniterad
boota obootad
borda obordad
borga oborgad
borra oborrad
bortföra obortförd
bota obotad
botfärdig obotfärdig
boxa oboxad
bra sådär2
brassa obrassad
bredda obreddad
briefa obriefad
brikettera obriketterad
brisera obriserad
broa obroad
brodda obroddad
brodera obroderad
brodera2 obroderad2
bromera obromerad
bromsa obromsad
bronsera obronserad
broschera obroscherad
brossla obrosslad
brotscha obrotschad
bruckla obrucklad
bruka3 obrukad
brunera obrunerad
brunfärga obrunfärgad
brutalisera obrutaliserad
bry_sig_om strunta sätta_sig_över vända_ryggen_till
brygga obryggd
brygga3 obryggd2
bryna obrynt
bryna2 obrynt2
bryta obruten2
bryta..10 obruten3
bräcka obräckt
bräcka2 obräckt2
bräcka3 obräckt3
bräcka4 obräckt4
bräda2 obrädad
brädda obräddad
bräma obrämad
bränna obränd
bräsera obräserad
bråka2 obråkad
bröa obröad
bubba obubbad
buda obudad
buda2 obudad2
budgetera obudgeterad
buffa obuffad
buffra obuffrad
bulta obultad
bunkra obunkrad
bunta obuntad
burka oburkad
burka2 oburkad2
buska obuskad
bussa obussad
bussa2 obussad2
bussa3 obussad3
buteljera obuteljerad
bygga obyggd
byråkratisera obyråkratiserad
bädda obäddad
bälga obälgad
bändsla obändslad
bärga obärgad
bättra obättrad
bågna obågnad
böja2 oböjd2
böjd oböjd
bönhöra obönhörd
böta obötad
böta2 obötad2
böta3 obötad3
catera ocaterad
cedera ocederad
celebrera ocelebrerad
cementa ocementad
cementera ocementerad
cementera2 ocementerad2
centra ocentrad
centralisera ocentraliserad
centrera ocentrerad
centrifugera ocentrifugerad
cernera ocernerad
chargera ochargerad
charma ocharmad
charmera ocharmerad
chartra ochartrad
checka ocheckad
chevrotera ochevroterad
chiffrera ochiffrerad
chikanera ochikanerad
chocka ochockad
chockera ochockerad
choka ochokad
cirkulera ocirkulerad
ciselera ociselerad
citera ociterad
cleara oclearad
cykla ocyklad
dadda2 odaddad
damma2 odammad
dampa odampad
dana odanad
darwinistisk icke-darwinistisk
daska odaskad
datorisera odatoriserad
debarkera odebarkerad
debattera odebatterad
debitera odebiterad
decentralisera odecentraliserad
dechiffrera odechiffrerad
decimera odecimerad
dedicera odedicerad
deducera odeducerad
defilera odefilerad
definiera odefinierad
deflorera odeflorerad
deformera odeformerad
degenerera odegenererad
degradera odegraderad
dejta odejtad
dekantera odekanterad
dekapitera odekapiterad
deklamera odeklamerad
deklarera odeklarerad
deklassera odeklasserad
deklinera odeklinerad
deklinera2 odeklinerad2
deklinera3 odeklinerad3
dekorera odekorerad
dekorera2 odekorerad2
dekouragera odekouragerad
dekretera odekreterad
delegera odelegerad
dema odemad
demaskera odemaskerad
dementera odementerad
demilitarisera odemilitariserad
demissionera odemissionerad
demobilisera odemobiliserad
demokratisera odemokratiserad
demokratisk odemokratisk
demolera odemolerad
demonstrera odemonstrerad
demonstrera2 odemonstrerad2
demontera odemonterad
demoralisera odemoraliserad
denaturalisera odenaturaliserad
denaturera odenaturerad
denotera odenoterad
denudera odenuderad
deodorisera odeodoriserad
depatriera odepatrierad
depensera odepenserad
deplacera odeplacerad
deponera odeponerad
deportera odeporterad
depreciera odeprecierad
derangera oderangerad
derivera oderiverad
desarmera odesarmerad
desavouera odesavouerad
desensibilisera odesensibiliserad
designa odesignad
designera odesignerad
desinficera odesinficerad
desinformera odesinformerad
desorganisera odesorganiserad
destabilisera odestabiliserad
destillera odestillerad
destinera odestinerad
destruera odestruerad
detachera odetacherad
detaljerad odetaljerad
detektera odetekterad
determinera odeterminerad
detonera odetonerad
detronisera odetroniserad
devalvera odevalverad
dia odiad
diagnosticera odiagnosticerad
dialysera odialyserad
dibbla odibblad
differentiera odifferentierad
diffundera odiffunderad
diftongera odiftongerad
digerera odigererad
digga odiggad
digitaliserad odigitaliserad
dika odikad
dikta odiktad
diktera odikterad
diktera2 odikterad2
dimensionera odimensionerad
diplomatisk odiplomatisk
diplomera odiplomerad
dippa odippad
direkt indirekt
dirigera odirigerad
disambiguera odisambiguerad
disharmoniera odisharmonierad
diska odiskad
diskontera odiskonterad
diskreditera odiskrediterad
diskriminera odiskriminerad
diskutera odiskuterad
diskvalificera odiskvalificerad
dispaschera odispascherad
dispensera odispenserad
dispergera odispergerad
disponera odisponerad
disponera2 odisponerad2
disponera3 odisponerad3
disponibel indisponibel
disputera odisputerad ograduerad
disputera2 odisputerad2
dissa odissad
dissekera odissekerad
dissimilera odissimilerad
dissimilera2 odissimilerad2
dissociera odissocierad
distansera odistanserad
distrahera odistraherad
distribuera odistribuerad
divergera odivergerad
diversifiera odiversifierad
dividera odividerad
dividera2 odividerad2
docka3 odockad
docka4 odockad2
dogmatisera odogmatiserad
dogmatisk odogmatisk
doktorera odoktorerad
dokumentera odokumenterad
domesticera odomesticerad
domiciliera odomicilierad
dominera odominerad
domna odomnad
domptera odompterad
donera odonerad
dopa odopad
doppa odoppad
doppa2 odoppad2
dosera odoserad
dosera2 odoserad2
dotera odoterad
drabba odrabbad
dragera odragerad
dragga odraggad
dramatisera odramatiserad
drapera odraperad
dratta odrattad
dreja odrejad
dressera odresserad
dreva odrevad
dribbla odribblad
dricka4 spotta_i_glaset
drilla odrillad
drilla2 odrillad2
drilla3 odrillad3
drilla4 odrillad4
droga odrogad
droga2 odrogad2
droppa droppfri
droppa2 odroppad
drunkna odrunknad
dryfta odryftad
dryg odryg
drämma odrämd
dränera odränerad
dränka odränkt
dräpa odräpt
drömma odrömd
drömma2 odrömd2
dua oduad
dubba odubbad
dubba2 odubbad2
dubba3 odubbad3
dubbla odubblad
dubblera odubblerad
duga oduglig
duka odukad
dumpa odumpad
dumpa2 odumpad2
dumpa3 odumpad3
dunka odunkad
dunsta2 odunstad
dupera oduperad
duplicera oduplicerad
duscha oduschad
dyrka odyrkad
däcka odäckad
däcka2 odäckad2
dägga odäggad
dämma odämd
dämpa odämpad
dänga odängd
dänka odänkt
dävna odävnad
dåna2 odånad
dåra odårad
döda odödad
döda2 odödad2
dödlig odödlig
döma odömd
döpa odöpt
dörja odörjad
döva odövad
edera oederad
effacera oeffacerad
effektiv ineffektiv
effektivera oeffektiverad
effektivisera oeffektiviserad
effektuera oeffektuerad
efterapa oefterapad
efterbehandla oefterbehandlad
efterbilda oefterbildad
efterdatera oefterdaterad
efterdebitera oefterdebiterad
efterforska oefterforskad
efterfråga oefterfrågad
efterfölja oefterföljd
efterhärma oefterhärmad
efterhöra oefterhörd
efterlikna oefterliknad
efterlysa oefterlyst
efterlämna oefterlämnad
eftermogna oeftermognad
efterrationalisera oefterrationaliserad
efterskänka oefterskänkt
efterstava oefterstavad
eftersträva oeftersträvad
eftersynkronisera oeftersynkroniserad
eftersända oeftersänd
eftersöka oeftersökt
eftertaxera oeftertaxerad
eftertrakta oeftertraktad
eftertänksam oeftertänksam
egalisera oegaliserad
egga oeggad
eka3 oekad
ekipera oekiperad
eklatera oeklaterad
eklärera oeklärerad
ekonomisera oekonomiserad
ekonomisk oekonomisk
elaborera oelaborerad
elastisera oelastiserad
elektrifiera oelektrifierad
elektrisera oelektriserad
elidera oeliderad
eliminera oeliminerad
eloxera oeloxerad
eludera oeluderad
eluera oeluerad
emaljera oemaljerad
emancipera oemanciperad
emballera oemballerad
embarkera oembarkerad
embellera oembellerad
emendera oemenderad
emigrera oemigrerad
emittera oemitterad
emulgera oemulgerad
ena oenad
ena3 oenad2
endossera oendosserad
enervera oenerverad
engagerad oengagerad
enig oenig
enkla oenklad
enlevera oenleverad
enrollera oenrollerad
ensa oensad
ensilera oensilerad
entlediga oentledigad
entusiasmera oentusiasmerad
epilera oepilerad
erfaren oerfaren
erfordra oerfordrad
erigera oerigerad
erkänna oerkänd
erkänna2 oerkänd2
erodera oeroderad
ertappa oertappad
erövra oerövrad
eskalera oeskalerad
eskortera oeskorterad
esteticera oesteticerad
estimera oestimerad
etablera oetablerad
eterisera oeteriserad
etikettera oetiketterad
etisk oetisk
etsa oetsad
etsa2 oetsad2
etymologisera oetymologiserad
euklidisk icke-euklidisk
europeisera oeuropeiserad
evakuera oevakuerad
evaluera oevaluerad
evalvera oevalverad
evaporera oevaporerad
exakt inexakt
examinera oexaminerad
examinera2 oexaminerad2
excerpera oexcerperad
excitera oexciterad
exekvera oexekverad
exemplifiera oexemplifierad
exercera oexercerad
existera icke-existerande
exkludera oexkluderad
exkommunicera oexkommunicerad
expandera oexpanderad
expatriera oexpatrierad
expediera oexpedierad
expektorera oexpektorerad
explicera oexplicerad
exploatera oexploaterad
explodera oexploderad
exponera oexponerad
exponera2 oexponerad2
exportera oexporterad
expropriera oexproprierad
exstirpera oexstirperad
extemporera oextemporerad
extrahera oextraherad
extrapolera oextrapolerad
fabricera ofabricerad
fabricera2 ofabricerad2
fabulera ofabulerad
fakturera ofakturerad
falna ofalnad
falsa ofalsad
falsa2 ofalsad2
falsa3 ofalsad3
falsifiera ofalsifierad
famna ofamnad
fantisera ofantiserad
fasa2 ofasad
fascinera ofascinerad
fasettera ofasetterad
fasonera ofasonerad
favorisera ofavoriserad
faxa ofaxad
feja ofejad
fejka ofejkad
fermentera ofermenterad
fernissa2 ofernissad
fertil infertil
fetera ofeterad
fila ofilad
filea ofilead
filera ofilerad
filera2 ofilerad2
filma ofilmad
filmatisera ofilmatiserad
filta ofiltad
filtrera ofiltrerad
fimpa ofimpad
finansiera ofinansierad
fingera ofingerad
finka3 ofinkad
finlandisera ofinlandiserad
finnas obefintlig slut2
finta ofintad
fira ofirad
fira2 ofirad2
fiska ofiskad
fixa ofixad
fixa2 ofixad2
fixa3 ofixad3
fixa4 ofixad4
fixera ofixerad
fixera2 ofixerad2
fjälla ofjällad
fjälla2 ofjällad2
fjärma ofjärmad
fjättra ofjättrad
flagga2 oflaggad
flagna oflagnad
flambera oflamberad
flankera oflankerad
flattera oflatterad
flektera oflekterad
flotta2 oflottad
fluidisera ofluidiserad
fluoridera ofluoriderad
flykta oflyktad
flytta oflyttad
flytta2 oflyttad2
fläcka ofläckad
fläka ofläkt
flänga2 oflängd
flänsa oflänsad
fläta oflätad
flöjla oflöjlad
flöjta oflöjtad
focka ofockad
foga ofogad
fokusera ofokuserad
foliera ofolierad
foliera2 ofolierad2
fondera ofonderad
forcera oforcerad
forcera2 oforcerad2
forechecka oforecheckad
forma oformad
formalisera oformaliserad
formell informell
formera oformerad
formulera oformulerad
forsla oforslad
fosfatera ofosfaterad
fossilisera ofossiliserad
fostra ofostrad
fota ofotad
fota2 ofotad2
fotografera ofotograferad
fotokopiera ofotokopierad
fragmentera ofragmenterad
frakta ofraktad
fraktionera ofraktionerad
framflytta oframflyttad
framföra oframförd
framföra2 oframförd2
framhäva oframhävd
framkalla oframkallad
framkalla2 oframkallad2
framkasta oframkastad
frammana oframmanad
frampressa oframpressad
framskymta oframskymtad
framsteg gå_in_i_väggen2
framställa oframställd
framställa2 oframställd2
framtränga oframträngd
framvisa oframvisad
frankera ofrankerad
fransa ofransad
frappera ofrapperad
frasera ofraserad
freda ofredad
frekventera ofrekventerad
fresta ofrestad
fresta2 ofrestad2
fri ofri
fria ofriad
fria2 ofriad2
frimärka ofrimärkt
frisera ofriserad
frisk opasslig sjuk
fritera ofriterad
frondera ofronderad
fronta ofrontad
frottera ofrotterad
frukta ofruktad
fruktbar ofruktbar
fruktsam ofruktsam
frustrera ofrustrerad
frälsa ofrälst
främja ofrämjad
fräsa2 ofräst
fräsa3 ofräst2
fräta ofrätt
fråga ofrågad
fukta ofuktad
fullborda ofullbordad
fullfölja ofullföljd stanna_på_halva_vägen
fullgången ofullgången
fullkomna ofullkomnad
fullständig fragmentarisk ofullständig
fullständiga ofullständigad
fullvuxen outvuxen
fullända ofulländad
fungera fallera i_olag klicka3 krångla2 mankera paja sönder2 ur_funktion ur_lag ur_spel
funktionsduglig funktionsoduglig
furnera ofurnerad
fusionera ofusionerad
fylka ofylkad
fylla ofylld
fylla3 ofylld2
fylla4 ofylld3
fynda ofyndad
fysiljera ofysiljerad
fägna ofägnad
fälla ofälld
fälla2 ofälld2
fälla4 ofälld3
fängsla ofängslad
fängsla2 ofängslad2
färdig ofärdig
färga ofärgad
färja2 ofärjad
färsera ofärserad
färska ofärskad
avstå
fålla ofållad
fånga ofångad
fången fri4
fåra2 ofårad
född ofödd
följa oföljd
föna ofönad
föra oförd
förakta oföraktad
förallmänliga oförallmänligad
förandliga oförandligad
förankra oförankrad
förankra2 oförankrad2
föranmäla oföranmäld
förannonsera oförannonserad
föranstalta oföranstaltad
förarga oförargad oförarglig
förbanna oförbannad
förberedd oförberedd
förbida oförbidad
förbilliga oförbilligad
förbittra oförbittrad
förblanda oförblandad
förblekna oförbleknad
förblinda oförblindad
förbluffa oförbluffad
förborga oförborgad
förborgerliga oförborgerligad
förbruka oförbrukad
förbrylla oförbryllad
förbränna oförbränd
förbrödra oförbrödrad
förbuska oförbuskad
förbygga oförbyggd
förbyta oförbytt
förbättra oförbättrad
fördela ofördelad
fördelaktig ofördelaktig
fördjupa ofördjupad
fördragsam ofördragsam
fördröja ofördröjd
fördubbla ofördubblad
fördumma ofördummad
fördunkla ofördunklad
fördunsta ofördunstad
fördyra ofördyrad
fördystra ofördystrad
fördämma ofördämd
fördärva ofördärvad
fördöma ofördömd
förebygga oförebyggd
förebåda oförebådad
förenkla oförenklad
förespegla oförespeglad
förespråka oförespråkad
förestava oförestavad
förestava2 oförestavad2
föreställa oföreställd
föreställa2 oföreställd2
företagsam oföretagsam
föreviga oförevigad
förevisa oförevisad
förevita oförevitad
författa oförfattad
förfela oförfelad
förfina oförfinad
förflacka oförflackad
förflytta oförflyttad
förfranska oförfranskad
förfuska oförfuskad
förfäa oförfäad
förfäkta oförfäktad
förfärdiga oförfärdigad
förfånga oförfångad
förfölja oförföljd
förföra oförförd
förfördela oförfördelad
förgasa oförgasad
förgifta oförgiftad
förglömma oförglömd
förgrova oförgrovad
förgrymma oförgrymmad
förgylla oförgylld
förgänglig oförgänglig
förhala oförhalad
förhala2 oförhalad2
förhandla oförhandlad
förhyra oförhyrd
förhärda oförhärdad
förhärja oförhärjad
förhärliga oförhärligad
förhäxa oförhäxad
förhåna oförhånad
förhöja oförhöjd
förhöra oförhörd ohörd
förinta oförintad
förjaga oförjagad
förkasta oförkastad
förklara oförklarad
förklara2 oförklarad2
förklinga oförklingad
förklistra oförklistrad
förknippa oförknippad
förkolna oförkolnad
förkorta oförkortad
förkorta2 oförkortad2
förkovra oförkovrad
förkroma oförkromad
förkroppsliga oförkroppsligad
förkrossa oförkrossad
förkrympa oförkrympt
förkunna oförkunnad
förkväva oförkvävd
förlama oförlamad
förlika oförlikt
förlisa oförlist
förljuva oförljuvad
förlora oförlorad
förlora2 oförlorad2
förlossa oförlossad
förlossa2 oförlossad2
förlusta oförlustad
förläna oförlänad
förlänga oförlängd
förlöjliga oförlöjligad
förlösa oförlöst
förlösa2 oförlöst2
förmana oförmanad
förmena oförmenad
förmildra oförmildrad
förmultna oförmultnad
förmäla oförmäld
förmänskliga oförmänskligad
förmå2 oförmåga oförmögen
förmånlig oförmånlig
förmörka oförmörkad
förnedra oförnedrad
förneka oförnekad
förnickla oförnicklad
förnuftig oförnuftig
förnya oförnyad
förnärma oförnärmad
förnöja oförnöjd
förnöta oförnött
förolämpa oförolämpad
förorda oförordad
förordna oförordnad
förorena oförorenad
förorsaka oförorsakad
förorätta oförorättad
förpacka oförpackad
förpakta oförpaktad
förpanta oförpantad
förpassa oförpassad
förpesta oförpestad
förplikta oförpliktad
förpläga oförplägad
förpricka oförprickad
förringa oförringad
förruttna oförruttnad
förrycka oförryckt
förryska oförryskad
förränta oförräntad
förrätta oförrättad
förråa oförråad
försaka oförsakad
församla oförsamlad
försegla oförseglad
försena oförsenad
försiktig oförsiktig
försilvra oförsilvrad
försinka oförsinkad
förskaffa oförskaffad
förskansa oförskansad
förskingra oförskingrad
förskona oförskonad
förskottera oförskotterad
försköna oförskönad
förslappa oförslappad
förslava oförslavad
förslöa oförslöad
förslösa oförslösad
försnilla oförsnillad
försoffa oförsoffad
försona oförsonad
förspilla oförspilld
förstatliga oförstatligad
förstelna oförstelnad
förstena oförstenad
förstocka oförstockad
förstoppa oförstoppad
förstora oförstorad
försträcka oförsträckt
försträva oförsträvad
förstumma oförstummad
förstämma oförstämd
förständiga oförständigad
förstärka oförstärkt
förstå förbistring oförstående
förstådd oförstådd
förståndig oförståndig
försumma oförsummad
försura oförsurad
försvaga oförsvagad
försvara oförsvarad
försvara2 oförsvarad2
försvenska oförsvenskad
försvåra oförsvårad
försäkra oförsäkrad
försäkra2 oförsäkrad2
försämra oförsämrad
försända oförsänd
försänka oförsänkt
försänka2 oförsänkt2
försänka3 oförsänkt3
försörja oförsörjd
förtala oförtalad
förteckna oförtecknad
förtenna oförtennad
förtjocka oförtjockad
förtjusa oförtjust
förtjäna oförtjänad
förtjäna2 förlora3 oförtjänad2
förtorka oförtorkad
förtrampa oförtrampad
förtreta oförtretad
förtrolla oförtrollad
förtrolla2 oförtrollad2
förtrusta oförtrustad
förtrycka oförtryckt
förtränga oförträngd
förtrösta oförtröstad
förtröttas oförtröttad
förtulla oförtullad
förtunna oförtunnad
förtvina oförtvinad
förtvivla oförtvivlad
förtvåla oförtvålad
förtycka oförtyckt
förtydliga oförtydligad
förtyska oförtyskad
förtänksam oförtänksam
förtära oförtärd
förtäta oförtätad
förtöja oförtöjd
förundra oförundrad
förunna oförunnad
förutbestämd indeterministisk
förutbestämma oförutbestämd
förutse oberäknad oförutsedd
förutskicka oförutskickad
förutspå oförutspådd
förvalta oförvaltad
förvandla oförvandlad
förvanska oförvanskad
förvara oförvarad
förvarna oförvarnad
förveda oförvedad
förvekliga oförvekligad
förverka oförverkad
förverkliga komma_på_skam oförverkligad rinna_ut_i_sanden
förvirra oförvirrad
förvisa oförvisad
förvisa2 oförvisad2
förvissa oförvissad
förvissna oförvissnad
förvittra oförvittrad
förvränga oförvrängd
förvägra oförvägrad
förvälla oförvälld
förvända oförvänd
förvänta oförväntad
förvärldsliga oförvärldsligad
förvärra oförvärrad
förvärva oförvärvad
förväxla oförväxlad
förvåna oförvånad
föryngra oföryngrad
förzinka oförzinkad
förädla oförädlad
förändra beständig2 oföränderlig oförändrad statisk
förära oförärad
förånga oförångad
förödmjuka oförödmjukad
föröka oförökad
föröva oförövad
fösa oföst
gagna ogagnad
gallisera ogalliserad
gallisera2 ogalliserad2
gallra ogallrad
galoschera ogaloscherad
galva ogalvad
galvanisera ogalvaniserad
gana oganad
gara ogarad
gara2 ogarad2
gara3 ogarad3
garagera ogaragerad
garantera ogaranterad
gardera ogarderad
garnera ogarnerad
garnera2 ogarnerad2
garnisonera ogarnisonerad
garrottera ogarrotterad
garva ogarvad
garva2 ogarvad2
gasa2 ogasad
gastroskopera ogastroskoperad
ge_upp till_sista_andetaget
ge_ut outgiven
gelatinera ogelatinerad
gelatinera2 ogelatinerad2
gelea ogelead
geminera ogeminerad
generad ogenerad
generalisera ogeneraliserad
generera ogenererad
gengälda ogengäldad
genomarbeta ogenomarbetad
genomborra ogenomborrad
genomföra ogenomförd
genomkorsa ogenomkorsad
genomlysa ogenomlyst
genomsippra ogenomsipprad
genomskinlig ogenomskinlig
genomskåda ogenomskådad
genomskölja ogenomsköljd
genomströmma ogenomströmmad
genomsyra ogenomsyrad
genomsöka ogenomsökt
genomtränga ogenomträngd
genomtänkt ogenomtänkt
geometrisera ogeometriserad
geotagga ogeotaggad
germanisera ogermaniserad
gestalta ogestaltad
gift ogift
giftig ogiftig
giga2 ogigad
giljotinera ogiljotinerad
gilla ogilla ogillad
gilla2 ogillad2
gillra ogillrad
giltig ogiltig
gipsa ogipsad
girera ogirerad
gissa ogissad
gissla ogisslad
gissla2 ogisslad2
gista ogistad
gjorda ogjordad
glad arg ledsen sur2 tragisk
glamorisera oglamoriserad
glamorös oglamorös
glansa oglansad
glanska oglanskad
glasa oglasad
glasera oglaserad
glesa oglesad
glesna oglesnad
glorifiera oglorifierad
glänta2 ogläntad
glätta oglättad
glödga oglödgad
glömma oglömd
gnaga ognagd
gnava ognavd
gnista2 ognistad
gnola ognolad
gnugga ognuggad
god elak
godkänna ogodkänd underkänna
goffrera ogoffrerad
golva ogolvad
googla ogooglad
goutera ogouterad
grabba ograbbad
grada ogradad
gradera ograderad
grafitera ografiterad
grammatikalisk ogrammatikalisk
granska ogranskad
granulera ogranulerad
granulera2 ogranulerad2
gratinera ogratinerad
gratta ograttad
gratulera ogratulerad
grava ogravad
greja ogrejad
grenad ogrenad
grensla ogrenslad
greppa ogreppad
greppa2 ogreppad2
griljera ogriljerad
grilla ogrillad
grilla2 ogrillad2
grimera ogrimerad
grodda ogroddad
grumsa ogrumsad
grundera ogrunderad
gruppera ogrupperad
grusa ogrusad
grusa2 ogrusad2
grädda ogräddad
gräfta2 ogräftad
gräva ogrävd
gråna ogrånad
gråta torrögd
gröpa ogröpad
gudfruktig ogudaktig
guida oguidad
gulna ogulnad
gummera ogummerad
gunga3 ogungad
gurgla ogurglad
guska oguskad
gymnastisera ogymnastiserad
gynna missgynna ogynnad
gynnsam ogynnsam
gäcka ogäckad
gäla ogälad
gänga2 ogängad
gänga3 ogängad2
gärda ogärdad
gärdsla ogärdslad
gärna ogärna
gästa ogästad
gångra ogångrad
gödsla ogödslad
göka ogökad
gömma ogömd
göra ogjord
gördla ogördlad
hacka ohackad
hacka3 ohackad2
hacka4 ohackad3
hacka5 ohackad4
haffa ohaffad
haja ohajad
haka2 ohakad
hal halkfri
hala ohalad
hallucinera ohallucinerad
halsa ohalsad
halsa2 ohalsad2
halstra ohalstrad
halstra2 ohalstrad2
halvera ohalverad
hamla ohamlad
hamra ohamrad
hamstra ohamstrad
handikappa ohandikappad
handla4 ohandlad
hantera ohanterad
hantera2 ohanterad2
harangera oharangerad
harma oharmad
harmonisera oharmoniserad
harmonisk disharmonisk oharmonisk
harpunera oharpunerad
hartsa ohartsad
harva oharvad
hasa3 ohasad
hasardera ohasarderad
haspa ohaspad
haspla ohasplad
hata ohatad
haussa ohaussad
haverera ohavererad
hederlig ohederlig
hedra ohedrad
heja2 ohejad
heja3 ohejad2
heja4 ohejad3
hel2 sönder
hela ohelad
helga ohelgad
helgdag helgfri
hemma borta3 ute4
hemsöka ohemsökt
hena ohenad
heroisera oheroiserad
hetsa ohetsad
hetsa2 ohetsad2
hindra obehindrad ohejdad ohindrad ur_vägen
hinka ohinkad
hissa ohissad
historisera ohistoriserad
hitta ohittad
hiva ohivad
hjälpa ohjälpt
hjälpsam ohjälpsam
holografera oholograferad
homogenisera ohomogeniserad
honorera ohonorerad
hopa ohopad
hopdikta ohopdiktad
hopfoga ohopfogad
hoplappa ohoplappad
hoppa ohoppad
hoppa2 ohoppad2
hoppas Gud_förbjude
hospitalisera ohospitaliserad
hosta ohostad
hota ohotad
hotta ohottad
hotta2 ohottad2
hugga ohuggen
hugna ohugnad
human inhuman
humanisera ohumaniserad
hundsfottera ohundsfotterad
hunsa ohunsad
hybridisera ohybridiserad
hyckla nämna_vid_dess_rätta_namn ohycklad
hydrera ohydrerad
hylla2 ohyllad
hypnotisera ohypnotiserad
hypotisera ohypotiserad
hyra ohyrd
hyra_ut outhyrd
hysa ohyst
hysa2 ohyst2
hyssja ohyssjad
hysta ohystad
hyvla ohyvlad
häckla ohäcklad
häckla2 ohäcklad2
hädankalla ohädankallad
häfta ohäftad
hägna ohägnad
hägna2 ohägnad2
häkta ohäktad
häkta2 ohäktad2
hälla ohälld
hälsa ohälsad
hälsosam ohälsosam
hämna ohämnad
hämta ohämtad
händelse icke-händelse
hänföra ohänförd
hänföra2 ohänförd2
hänga4 ohängd2
hänrycka ohänryckt
hänvisa ohänvisad
här borta
härbärgera ohärbärgerad
härda ohärdad
härda2 ohärdad2
härja ohärjad
härma ohärmad
härskna ohärsknad
hässja ohässjad
häva ohävd
häva2 ohävd2
hävda ohävdad
hävda2 ohävdad2
håla2 ohålad
hålla_sig_för_skratt hålla_sig4
hållbar ohållbar
håna ohånad
hårdna ohårdnad
håva ohåvad
högakta ohögaktad
höja ohöjd
höra döv utom_hörhåll
hörsamma ohörsammad
hösta_in oinhöstad
hövisk ohövisk
i_bruk ur_bruk
i_stånd ur_stånd
idealisera oidealiserad
identifiera oidentifierad
idissla oidisslad
idka oidkad
ignorera oignorerad
illuminera oilluminerad
illuminera2 oilluminerad2
illustrera oillustrerad
imitera oimiterad
immatrikulera oimmatrikulerad
immigrera oimmigrerad
immunisera oimmuniserad
impa oimpad
implantera oimplanterad
implicera oimplicerad
implicera2 oimplicerad2
implodera oimploderad
imponera oimponerad
importera oimporterad
impregnera oimpregnerad
improvisera oimproviserad
inackordera oinackorderad
inarbeta oinarbetad
inarbeta2 oinarbetad2
inarbeta3 oinarbetad3
inaugurera oinaugurerad
inbaka oinbakad
inberäkna oinberäknad
inbespara oinbesparad
inbilla oinbillad
inbygga oinbyggd
indela oindelad
indexera oindexerad
indexera2 oindexerad2
indexera3 oindexerad3
indexera4 oindexerad4
indicera oindicerad
individualisera oindividualiserad
individuell icke-individuell
indoktrinera oindoktrinerad
indränka oindränkt
inducera oinducerad
indunsta oindunstad
industrialisera oindustrialiserad
infatta oinfattad
infektera oinfekterad
infetta oinfettad
infiltrera oinfiltrerad
inflammera oinflammerad
influera oinfluerad
inflytta oinflyttad
infläta oinflätad
infodra oinfodrad
infoga oinfogad
infoga2 oinfogad2
infordra oinfordrad
informera oinformerad
infria oinfriad
infånga oinfångad
införa oinförd
införliva oinförlivad
införskaffa oinförskaffad
ingravera oingraverad
ingripa2 låta_saken_ha_sin_gång
inhalera oinhalerad
inhandla oinhandlad
inhibera oinhiberad
inhibitera oinhibiterad
inhysa oinhyst
inhägna oinhägnad
inhämta oinhämtad
inhämta2 oinhämtad2
initiera oinitierad
injaga oinjagad
injektera oinjekterad
injicera oinjicerad
inkalla oinkallad
inkapsla oinkapslad
inkarnera oinkarnerad
inkassera oinkasserad
inklarera oinklarerad
inkludera oinkluderad
inkoppla oinkopplad
inkorporera oinkorporerad
inkräva oinkrävd
inkvartera oinkvarterad
inköpa oinköpt
inlemma oinlemmad
inlämna oinlämnad
inlära oinlärd
inlåna oinlånad
inlöpa oinlöpt
inlösa oinlöst
inmata oinmatad
inmundiga oinmundigad
inmänga oinmängd
inmönstra oinmönstrad
innefatta oinnefattad
innervera oinnerverad
innestänga oinnestängd
inokulera oinokulerad
inolja oinoljad
inordna oinordnad
inpassa oinpassad
inpassa2 oinpassad2
inplanta oinplantad
inplantera oinplanterad
inpressa oinpressad
inpricka oinprickad
inprägla oinpräglad
inpränta oinpräntad
inrama oinramad
inrangera oinrangerad
inrapportera oinrapporterad
inregistrera oinregistrerad
inrikta oinriktad
inrista oinristad
inropa oinropad
inropa2 oinropad2
inrymma oinrymd
inräkna oinräknad
inrätta oinrättad
insamla oinsamlad
inscenera oinscenerad
insegla oinseglad
inseminera oinseminerad
insinuera oinsinuerad
insistera oinsisterad
insjukna oinsjuknad
inskaffa oinskaffad
inskeppa oinskeppad
inskeppa2 oinskeppad2
inskola oinskolad
inskärpa oinskärpt
insomna oinsomnad
inspektera oinspekterad
inspirera oinspirerande
installera oinstallerad
installera2 oinstallerad2
instifta oinstiftad
institutionalisera oinstitutionaliserad
institutionalisera2 oinstitutionaliserad2
instruera oinstruerad
instrumentera oinstrumenterad
instråla oinstrålad
instudera oinstuderad
inställsam mothårs2
instämma2 oinstämd
instänga oinstängd
insvepa oinsvept
insända oinsänd
insöndra oinsöndrad
inteckna ointecknad
integrera ointegrerad
integrera2 ointegrerad2
intellektualisera ointellektualiserad
intelligent ointelligent
intensifiera ointensifierad
intensiv extensiv2
interfoliera ointerfolierad
internalisera ointernaliserad
internationalisera ointernationaliserad
internera ointernerad
interpellera ointerpellerad
interpolera ointerpolerad
interpolera2 ointerpolerad2
interpretera ointerpreterad
interpunktera ointerpunkterad
intervenera nonintervention ointervenerad
intervjua ointervjuad
intolka ointolkad
intonera ointonerad
intressant ointressant
intressera likgiltig
intresserad ointresserad
introducera ointroducerad
intrumfa ointrumfad
inträffa ointräffad
inträffa2 ointräffad2
intränga ointrängd
intyga ointygad
intåga ointågad
invadera oinvaderad
invagga oinvaggad
invalidisera oinvalidiserad
invandra oinvandrad
inveckla oinvecklad
inventera oinventerad
invertera oinverterad
investera oinvesterad
inviga2 oinvigd
invitera oinviterad
involvera oinvolverad
involvera2 oinvolverad2
invänta oinväntad
inväva oinvävd
inympa oinympad
inöva oinövad
irritera oirriterad
islamisera oislamiserad
isolera oisolerad
iterera oitererad
ituta oitutad
jabba ojabbad
jaga ojagad
jaka ojakad
jazzifiera ojazzifierad
joddla ojoddlad
jodera ojoderad
jogga ojoggad
jojka ojojkad
jollra ojollrad
jonglera ojonglerad
jonisera ojoniserad
jorda ojordad
jorda2 ojordad2
justera ojusterad
justera2 ojusterad2
jäkta ojäktad
jämföra ojämförd
jämka ojämkad
jämlik ojämlik
jämn ojämn
jämn2 ojämn2 udda
jämn3 ojämn3
jämna ojämnad
jämställa ojämställd
jäsa ojäst
jäva ojävad
jävig ojävig
kabla okablad
kakla okaklad
kalandrera okalandrerad
kalcinera okalcinerad
kalfatra okalfatrad
kalfatra2 okalfatrad2
kalibrera okalibrerad
kalka okalkad
kalka2 okalkad2
kalkera okalkerad
kalkylera okalkylerad
kalla2 okallad
kallna okallnad
kalmera okalmerad
kamma okammad
kamouflera okamouflerad
kamratlig okamratlig
kanalisera okanaliserad
kandera okanderad
kannelera okannelerad
kanonisera okanoniserad
kanta okantad
kantra okantrad
kantra2 okantrad2
kapa okapad
kapa2 okapad2
kapabel inkapabel
kapitalisera okapitaliserad
kapitalisera2 okapitaliserad2
kapsejsa okapsejsad
kapsla okapslad
kara2 okarad
karakterisera okarakteriserad
karambolera okarambolerad
karbonisera okarboniserad
karbonisera2 okarboniserad2
karda okardad
karikera okarikerad
kartera okarterad
kartonnera okartonnerad
karva okarvad
kassera okasserad
kasta okastad
kasta2 okastad2
kasta3 okastad3
kasta4 okastad4
kasta_om oomkastad
kastrera okastrerad
katalektisk akatalektisk
katalogisera okatalogiserad
katalysera okatalyserad
kategorisera okategoriserad
katetrisera okatetriserad
katta2 okattad
kauterisera okauteriserad
kavla okavlad
kavla2 okavlad2
kedja2 okedjad
kicka okickad
kicka2 okickad2
kidnappa okidnappad
kika okikad
kila okilad
killa okillad
kirra okirrad
kissa hålla_sig3 knipa_ihop2 okissad
kitta okittad
kittla okittlad
klacka oklackad
klacka2 oklackad2
klampa2 oklampad
klamra oklamrad
klamra2 oklamrad2
klandra oklandrad
klappa oklappad
klar4 oklar
klara2 oklarad
klara3 oklarad2
klara_av2 oavklarad
klarera oklarerad
klarera2 oklarerad2
klassa oklassad
klassificera oklassificerad
klatscha oklatschad
klena oklenad
kleta okletad
klia2 okliad
klippa oklippt
klistra oklistrad
klocka3 oklockad
klok dum galen
klona oklonad
klorera oklorerad
klottra oklottrad
klubba2 oklubbad
klubba5 oklubbad2
kludda okluddad
klyfta3 oklyftad
kläcka okläckt
klämma oklämd
klänga2 oklängd
klättra oklättrad
klösa oklöst
klövja oklövjad
knacka oknackad
knapra oknaprad
knarka oknarkad
knarka2 oknarkad2
knata oknatad
knipsa oknipsad
kniva oknivad
knocka oknockad
knollra oknollrad
knopa oknopad
knorva oknorvad
knuffa oknuffad
knulla oknullad
knycka oknyckt
knycka2 oknyckt2
knyckla oknycklad
knyppla oknypplad
knäa2 oknäad
knäböja oknäböjd
knäcka oknäckt
knäcka2 oknäckt2
knäppa oknäppt
knäppa3 oknäppt2
knäppa4 oknäppt3
knäppa5 oknäppt4
knåda oknådad
knöla oknölad
koaffera okoafferad
koagulera okoagulerad
koda okodad
koda2 okodad2
kodifiera okodifierad
koja2 okojad
kojsa okojsad
koka okokt
kola2 okolad
kola3 okolad2
kolka okolkad
kolla okollad
kollapsa okollapsad
kollationera okollationerad
kollektivisera okollektiviserad
kolonisera okoloniserad
kolorera okolorerad
kolorera2 okolorerad2
kolportera okolporterad
kombinera okombinerad
komma utebli
komma_ihåg undfly2
kommatera okommaterad
kommendera okommenderad
kommentera okommenterad
kommersa okommersad
kommersialisera okommersialiserad
kommunalisera okommunaliserad
kommunicera okommunicerad
kommutera okommuterad
kompa okompad
komparera okomparerad
komparera2 okomparerad2
kompatibel inkompatibel
kompensera okompenserad
kompetent inkompetent
kompilera okompilerad
kompilera2 okompilerad2
komplettera okompletterad
komplicerad okomplicerad
komplimentera okomplimenterad
komponera okomponerad
komponera2 okomponerad2
kompostera okomposterad
komprimera okomprimerad
kompromettera okomprometterad
koncentrera_sig okoncentrerad
koncessionera okoncessionerad
koncipiera okoncipierad
koncipiera2 okoncipierad2
kondemnera okondemnerad
kondensera okondenserad
konditionera okonditionerad
konditionera2 okonditionerad2
kondolera okondolerad
konfirmera okonfirmerad
konfirmera2 okonfirmerad2
konfiskera okonfiskerad
konfrontera okonfronterad
konfundera okonfunderad
kongruent inkongruent
kongruera okongruerad
konjugera okonjugerad
konkludera okonkluderad
konkretisera okonkretiserad
konsekvent inkonsekvent
konservera okonserverad
konsignera okonsignerad
konsolidera okonsoliderad
konstant inkonstant
konstatera okonstaterad
konstbefrukta okonstbefruktad
konstbevattna okonstbevattnad
konsternera okonsternerad
konstituera okonstituerad
konstruera okonstruerad
konsultera okonsulterad
konsumera okonsumerad
kontakta okontaktad
kontaminera okontaminerad
kontera okonterad
kontingentera okontingenterad
kontinuerlig diskontinuerlig diskret2
kontorisera okontoriserad
kontrahera okontraherad
kontrahera2 okontraherad2
kontraktera okontrakterad
kontramandera okontramanderad
kontrasignera okontrasignerad
kontrastera okontrasterad
kontribuera okontribuerad
kontrollera okontrollerad
kontroversiell okontroversiell
konturera okonturerad
konventionell okonventionell
konvergera okonvergerad
konvergera2 okonvergerad2
konversera okonverserad
konvertera2 okonverterad
konvertera3 okonverterad2
konvojera okonvojerad
koordinera okoordinerad
kopiera okopierad
koppa2 okoppad
koppla okopplad
koppla2 okopplad2
koppla3 okopplad3
koppla4 okopplad4
kora okorad
korka okorkad
korpa okorpad
korrekt inkorrekt
korrelera okorrelerad
korrigera okorrigerad
korrodera okorroderad
korrugera okorrugerad
korrumpera okorrumperad
korsa okorsad
korsa2 okorsad2
korsa3 okorsad3
korsettera okorsetterad
korsförhöra okorsförhörd
korta okortad
kosta kostnadsfri
kostymera okostymerad
kracka okrackad
krackelera okrackelerad
krafsa okrafsad
krama okramad
kransa okransad
krascha okraschad
kratsa okratsad
kratta okrattad
kredensa okredensad
kreditera okrediterad
kreera okreerad
kreera2 okreerad2
kremera okremerad
krepera okreperad
kreta okretad
krevera okreverad
kriminalisera okriminaliserad
kringgärda okringgärdad
kringränna okringränd
kringskansa okringskansad
kristallisera okristalliserad
kristen hedning hednisk icke-kristen
kristna okristnad
krita5 okritad
kritisera okritiserad opåtalad
kritisk2 okritisk
krocka okrockad
kroka okrokad
krokna okroknad
kroma okromad
krossa okrossad
krossa2 okrossad2
krulla okrullad
krusa okrusad
krusa2 okrusad2
krydda2 okryddad
krympa krympfri okrympt
kryptera okrypterad
kryssa okryssad
kryssa2 okryssad2
kränga kurvstabil
kränga2 okrängd
kränka okränkt
kräppa okräppad
kräva okrävd
kräva2 okrävd2
kröka okrökt
kröna2 okrönt
kubera okuberad
kubera2 okuberad2
kugga okuggad
kujonera okujonerad
kulla3 okullad
kullkasta okullkastad
kullprata okullpratad
kumulera okumulerad
kunnig okunnig
kupa okupad
kupa2 okupad2
kupera okuperad
kupera2 okuperad2
kupera3 okuperad3
kura okurad
kurera okurerad
kurera2 okurerad2
kursa okursad
kursivera okursiverad
kurtisera okurtiserad
kuscha okuschad
kuva okuvad
kuvertera okuverterad
kvadda okvaddad
kvadrera okvadrerad
kvalificerad okvalificerad
kvantifiera okvantifierad
kvardröja okvardröjd
kvarlämna okvarlämnad
kvarstanna okvarstannad
kvinnlig icke-kvinnlig
kvinnlig2 okvinnlig
kvista okvistad
kvitta okvittad
kvitta3 okvittad2
kvittera okvitterad
kvittera2 okvitterad2
kvotera okvoterad
kväsa okväst
kväva okvävd
kyla okyld
kyla_av oavkyld
kypra okyprad
kyrklig2 okyrklig
kysk okysk
käka okäkad
käla okälad
känd okänd
känna_av oavkänd
känslig okänslig
kära okärad
kärna3 okärnad
kärna4 okärnad2
kånka okånkad
köna okönad
köpa oköpt
köra okörd
köra2 okörd2
köra3 okörd3
körna okörnad
köva okövd
labialisera olabialiserad
labialiserad delabialiserad
lacka olackad
lacka2 olackad2
lacka3 olackad3
lackera olackerad
ladda oladdad
laga olagad
laga2 olagad2
lagga olaggad
laglig olaglig
lagra olagrad
lagra2 olagrad2
lamentera olamenterad
laminera olaminerad
landa olandad
landa2 olandad2
langa olangad
langa2 olangad2
langettera olangetterad
lansera olanserad
lapa olapad
lapisera olapiserad
lappa olappad
lappa2 olappad2
lappa3 olappad3
larma2 olarmad
lasera olaserad
laska olaskad
laska2 olaskad2
lasta olastad
lasta2 olastad2
latinisera olatiniserad
lavera olaverad
laxa olaxad
leasa oleasad
ledare2 oledare
ledig3 upptagen
ledsaga oledsagad
legalisera olegaliserad
legera olegerad
legitimera olegitimerad
leja olejd
lejdra olejdrad
lemlästa olemlästad
lena olenad
leta oletad
lettra olettrad
leva
levande mineralriket
leverera olevererad
liberalisera oliberaliserad
licensera olicenserad
licentiera olicentierad
liera olierad
lik olik
lika2 olikad
lika3 olikad2
liksidig oliksidig
likvidera olikviderad
likvidera2 olikviderad2
limma olimmad
linda olindad
lindra olindrad
linjera olinjerad
linjär icke-linjär
lira olirad
lira3 olirad2
lissera olisserad
lista2 olistad
litografera olitograferad
litsa olitsad
liva olivad
ljuda2 oljudad
ljustra oljustrad
lobba olobbad
locka olockad
locka2 olockad2
lockouta olockoutad
loda olodad
logera ologerad
logga ologgad
logga2 ologgad2
logisk ologisk
lojal illojal
lokalisera olokaliserad
lokalisera2 olokaliserad2
loppa2 oloppad
lossa olossad
lossa2 olossad2
lotsa olotsad
lotta olottad
lova olovad osvuren
lova3 olovad2
luckra oluckrad
lufta oluftad
lugga oluggad
lugna olugnad
lukta2 oluktad
lunna olunnad
lura olurad
luta olutad
luta3 olutad2
luteinisera oluteiniserad
luttra oluttrad
luttra2 oluttrad2
lycka olycka
lyckas förgäves misslyckas
lycklig olycklig
lydig olydig
lykta2 olyktad
lyncha olynchad
lyra3 olyrad
lysa slockna2 släcka4
lysa2 olyst
lyssna tala_för_döva_öron
lyxrenovera olyxrenoverad
läcka hålla_tätt oläckt tät3
läcka3 hålla_tätt2
lädera oläderad
läglig oläglig
lägra olägrad
läka oläkt
läka2 oläkt2
läktra oläktrad
lämna olämnad
lämna2 olämnad2
lämpa olämpad
lämpa2 olämpad2
lämpa_sig olämpad3
lämplig olämplig
länga3 olängd
länka olänkad
länsa olänsad
länsa2 olänsad2
lärd olärd
läsa oläst
läsa2 oläst2
läska oläskad
läska2 oläskad2
läska3 oläskad3
läska4 oläskad4
lätta3 olättad
låna olånad
låna2 olånad2
låsa olåst
låta hindra
låtsa olåtsad
löga olögad
lön oavlönad
lönsam olönsam
lös3 skarp4
lösa2 olöst
lösbar olösbar
lösbar2 olösbar2
löva olövad
madrassera omadrasserad
magasinera omagasinerad
magnetisera omagnetiserad
magnetisera2 omagnetiserad2
maja omajad
maka2 omakad
makulera omakulerad
mala omalen
malfobera omalfoberad
malma omalmad
malträtera omalträterad
mana omanad
mangla omanglad
manifestera omanifesterad
manikyrera omanikyrerad
manipulera omanipulerad
manipulera2 omanipulerad2
manlig icke-manlig
manlig2 omanlig
mantla omantlad
mantla2 omantlad2
manövrera omanövrerad
marginalisera omarginaliserad
marinera omarinerad
markera omarkerad
marmorera omarmorerad
martera omarterad
masa omasad
maska3 omaskad
maska5 omaskad2
maskera omaskerad
maskulinisera omaskuliniserad
massakrera omassakrerad
massera omasserad
mata omatad
mata2 omatad2
matcha omatchad
matcha2 omatchad2
matelassera omatelasserad
materialisera omaterialiserad
materiell immateriell okroppslig2
matta2 omattad
matta3 omattad2
matta4 omattad3
mattera omatterad
maxa omaxad
maximera omaximerad
medaljera omedaljerad
meddelsam omeddelsam
medföra omedförd
medicinera omedicinerad
medräknad ur_räkningen
medveten borta2 omedveten
meja omejad
mejla omejlad
mejsla omejslad
mekanisera omekaniserad
memorera omemorerad
mercerisera omerceriserad
meritera omeriterad
messa omessad
metall icke-metall
metallisera ometalliserad
metodisk ometodisk
mikra omikrad
mikroskopera omikroskoperad
mildra omildrad
militarisera omilitariserad
mima omimad
minera ominerad
mineralisera omineraliserad
miniatyrisera ominiatyriserad
minimera ominimerad
minnas glömma
minska oförminskad ominskad
minska2 ominskad2
missa omissad
missivera omissiverad
misskreditera omisskrediterad
misstänksam omisstänksam
mixa omixad
mjuka omjukad
mjöla omjölad
mjölka omjölkad
mobba omobbad
mobilisera omobiliserad
mocka3 omockad
modellera omodellerad
modellera3 omodellerad2
moderera omodererad
modern omodern
modernisera omoderniserad
modifiera omodifierad
modig feg
modulera omodulerad
modulera2 omodulerad2
modulera3 omodulerad3
mogen omogen
monoftongera omonoftongerad
monopolisera omonopoliserad
montera omonterad
moppa omoppad
moralisk2 omoralisk
morsera omorserad
mortifiera omortifierad
mosa omosad
mota omotad
motarbeta omotarbetad
motbevisa omotbevisad
motivera omotiverad
motläsa omotläst
motorisera omotoriserad
motsäga oemotsagd
mottaglig oemottaglig
motverka omotverkad
motväga omotvägd
muddra omuddrad
muljera omuljerad
multiplicera omultiplicerad
mumifiera omumifierad
mura omurad
musikalisk2 omusikalisk
muslim icke-muslim
muslimsk ickemuslimsk
muta omutad
mutera omuterad
mycken högst2
mylla2 omyllad
myndig omyndig
mynta omyntad
mynta2 omyntad2
mystifiera omystifierad
mäkla2 omäklad
mälta omältad
mänga omängd
mänsklig icke-mänsklig
mänsklig2 omänsklig
märgla omärglad
märka obemärkt omärklig omärkt
märka2 omärkt2
mäska omäskad
mästra omästrad
mäta omätt
mättad omättad
måla omålad
mången 2
mångla omånglad
måste slippa
måtta2 omåttad
möjlig omöjlig
mönstra omönstrad
mönstra2 omönstrad2
mönstra3 omönstrad3
möra omörad
mörda omördad
mörka omörkad
möta omött
nacka onackad
nafsa onafsad
nagga onaggad
nagga2 onaggad2
nagla onaglad
naja onajad
nalla onallad
namna onamnad
nappa3 onappad
nara onarad
narra onarrad
narva onarvad
narva2 onarvad2
nasa onasad
nasalera onasalerad
nationalisera onationaliserad
natta onattad
naturalisera onaturaliserad
naturalisera2 onaturaliserad2
naturlig artificiell konstgjord konstlad onaturlig tillgjord
navigera onavigerad
navla onavlad
nedarbeta onedarbetad
nedblåsa onedblåst
nedisa onedisad
nedkalla onedkallad
nedkasta onedkastad
nedkavla onedkavlad
nedklassa onedklassad
nedrusta onedrustad
nedsänka onedsänkt
nedteckna onedtecknad
nedtransformera onedtransformerad
nedtransponera onedtransponerad
nedvärdera onedvärderad
negera onegerad
negligera onegligerad
negociera onegocierad
neka onekad
neutralisera oneutraliserad
nia2 oniad
nicka2 onickad
niellera oniellerad
nita onitad
nita2 onitad2
nitrera onitrerad
nivellera onivellerad
nivellera2 onivellerad2
nobba onobbad
nobilisera onobiliserad
noggrann slarvig vårdslös
nolla2 onollad
nolla3 onollad2
nolla5 onollad3
nolla6 onollad4
nominera onominerad
nonchalera ononchalerad
noppa2 onoppad
noppa3 onoppad2
normal onormal underlig
normalisera onormaliserad
normalisera2 onormaliserad2
normera onormerad
norpa onorpad
notificera onotificerad
notisera onotiserad
nubba onubbad
nudda onuddad
nyansera onyanserad
nykter onykter
nynna onynnad
nysta onystad
nyttig onyttig
nyttja onyttjad
nämna förbigå_med_tystnad onämnd utan_namns_nämnande
näpsa onäpst
nära2 onärd
närma onärmad
näta onätad
nåda onådad
nåla onålad
nåta onåtad
nåtla onåtlad
nödga onödgad
nöjd besviken missnöjd
nöta onött
obducera oobducerad
objektivera oobjektiverad
objektivera2 oobjektiverad2
obligera oobligerad
observera oobserverad
observera2 oobserverad2
observera3 oobserverad3
occidentalisera ooccidentaliserad
ockupera oockuperad
odla oodlad
offerera ooffererad
officiell inofficiell
offra ooffrad
ofta ibland lågfrekvent2 sällan
oka ookad
oktrojera ooktrojerad
oktrojera2 ooktrojerad2
okulera ookulerad
ola oolad
olja2 ooljad
olla oollad
omarbeta oomarbetad
ombe oombedd
ombestyra oombestyrd
ombesörja oombesörjd
ombilda oombildad
omdana oomdanad
omdirigera oomdirigerad
omfamna oomfamnad
omfatta oomfattad
omflytta oomflyttad
omforma oomformad
omföra oomförd
omfördela oomfördelad
omförhandla oomförhandlad
omgestalta oomgestaltad
omgruppera oomgrupperad
omgärda oomgärdad
omhulda oomhuldad
omhägna oomhägnad
omhäkta oomhäktad
omhölja oomhöljd
omkransa oomkransad
omkretsa oomkretsad
ommöblera oommöblerad
omnämna obemäld oomnämnd
omorganisera oomorganiserad
omplacera oomplacerad
omplåstra oomplåstrad
ompröva oomprövad
omrama oomramad
omringa oomringad
omräkna oomräknad
omräkna2 oomräknad2
omskapa oomskapad
omskola oomskolad
omskulpturera oomskulpturerad
omskära oomskuren
omslingra oomslingrad
omspänna oomspänd
omstrukturera oomstrukturerad
omstråla oomstrålad
omstöpa oomstöpt
omstörta oomstörtad
omsvepa oomsvept
omsvärma oomsvärmad
omtala oomtalad
omtolka oomtolkad
omtvistad oomtvistad
omvandla oomvandlad
omvittna oomvittnad
omvälva oomvälvd
omvända oomvänd
omvärdera oomvärderad
omvärva oomvärvd
omändra oomändrad
ondulera oondulerad
operationalisera ooperationaliserad
operera oopererad
operera2 oopererad2
operera3 oopererad3
opponera oopponerad
opportun inopportun
optimal suboptimal
optimera ooptimerad
ordinera oordinerad
ordna oordnad
organisk oorganisk
orientera2 oorienterad
orientera3 oorienterad2
orka digna orkeslös trött
orkestrera oorkestrerad
ornamentera oornamenterad
ornera oornerad
oroa lugn3
orsaka oorsakad
outa ooutad
ovänlig ovänlighet
oxidera ooxiderad
pacificera opacificerad
pacificera2 opacificerad2
packa opackad
packa2 opackad2
packa_upp ouppackad
paginera opaginerad
paja opajad
paketera opaketerad
palatalisera opalataliserad
paljettera opaljetterad
palla opallad
palma opalmad
palpera opalperad
panela opanelad
panera opanerad
panga2 opangad
panorera opanorerad
pansra opansrad
panta opantad
pantografera opantograferad
para oparad
para2 oparad2
paradera oparaderad
parafera oparaferad
paraffinera oparaffinerad
parafrasera oparafraserad
parallellisera oparallelliserad
paralysera oparalyserad
parera oparerad
parkera oparkerad
parkera2 oparkerad2
parkettera oparketterad
parodiera oparodierad
passa skära_sig2
passa2 opassad
passa4 opassad2
passera opasserad
passivisera opassiviserad
passivisera2 opassiviserad2
pastörisera opastöriserad
patentera opatenterad
patinera opatinerad
patrullera opatrullerad
pauperisera opauperiserad
pausa opausad
pausera opauserad
paxa opaxad
pedagogisk2 opedagogisk
pejla opejlad
pejla2 opejlad2
pejla3 opejlad3
pelletera opelleterad
penetrera openetrerad
pensionera opensionerad
pensla openslad
peppa opeppad
peppra opepprad
percipiera opercipierad
perforera operforerad
periodisera operiodiserad
periodisk icke-periodisk
permanenta opermanentad
permittera opermitterad
permutera opermuterad
persiflera opersiflerad
personifiera opersonifierad
personlig2 opersonlig
persvadera opersvaderad
pervertera operverterad
peta2 opetad
petrifiera opetrifierad
picka opickad
pika opikad
pikera opikerad
pilka opilkad
pimpa opimpad
pimpla opimplad
pimpla2 opimplad2
pina opinad
pincera opincerad
pinna opinnad
pippa opippad
pirka opirkad
piska opiskad
placera oplacerad
plagiera oplagierad
plana oplanad
planera oplanerad
planka3 oplankad
planta2 oplantad
plantera oplanterad
plasta oplastad
platinera oplatinerad
pligga opliggad
plissera oplisserad
plocka oplockad
ploga oplogad
plombera oplomberad
plombera2 oplomberad2
plombera3 oplomberad3
plotta oplottad
plotta2 oplottad2
plugga opluggad
plundra oplundrad
plysa oplysad
plätera opläterad
plåstra oplåstrad
plåta oplåtad
plöja oplöjd
pochera opocherad
polarisera opolariserad
polarisera2 opolariserad2
polera opolerad
politisera opolitiserad
politisk apolitisk icke-politisk opolitisk
pollettera opolletterad
pollinera opollinerad
polstra opolstrad
pomadera opomaderad
poppa opoppad
popularisera opopulariserad
populär impopulär
porta oportad
portionera oportionerad
porträttera oporträtterad
positiv negativ
posta opostad
postdatera opostdaterad
postera oposterad
postponera opostponerad
postulera opostulerad
poängtera opoängterad
praktisera opraktiserad
praktisera2 opraktiserad2
praktisk opraktisk
praktisk3 opraktisk2
precis ungefär
precisera opreciserad
predestinera opredestinerad
predicera opredicerad
predisponera opredisponerad
prefabricera oprefabricerad
preferera oprefererad
prefigera oprefigerad
preja oprejad
preludiera opreludierad
premiera opremierad
preparera opreparerad
presenta opresentad
presentera opresenterad
preservera opreserverad
preskribera opreskriberad
pressa opressad
pressa2 opressad2
pressa3 opressad3
prestera opresterad
presumera opresumerad
pricka oprickad
pricka2 oprickad2
pricka3 oprickad3
pricka4 oprickad4
prioritera oprioriterad
prisa oprisad
privatisera oprivatiserad
privilegiera oprivilegierad
probera oproberad
problematisera oproblematiserad
problematisk oproblematisk
processa2 oprocessad
producera oproducerad
produktiv improduktiv
profanera oprofanerad
professionalisera oprofessionaliserad
professionell oprofessionell
profilera oprofilerad
prognostisera oprognostiserad
programmera oprogrammerad
projektera oprojekterad
projicera oprojicerad
proklamera oproklamerad
proletarisera oproletariserad
prolongera oprolongerad
promovera opromoverad
promulgera opromulgerad
prononcera oprononcerad
proponera oproponerad
proportionell oproportionell
proportionera oproportionerad
proppa oproppad
proppa2 oproppad2
proskribera oproskriberad
prospektera oprospekterad
protegera oprotegerad
protestera oprotesterad
protokollera oprotokollerad
prova oprovad
provocera oprovocerad
pruta oprutad
pryda oprydd
prygla opryglad
prägla opräglad
prägla2 opräglad2
pränta opräntad
pråma opråmad
pröjsa opröjsad
pröva obeprövad oprövad
psyka opsykad
psykologisera opsykologiserad
psykologisk2 opsykologisk
publicera opublicerad
puddla opuddlad
pudra opudrad
puffa2 opuffad
pulvrisera opulvriserad
pumpa opumpad
pumpa3 opumpad2
punkta opunktad
punktera opunkterad
punktera2 opunkterad2
punsa opunsad
purgera opurgerad
purpra opurprad
purra opurrad
pusha opushad
pussa opussad
putsa oputsad
putsa2 oputsad2
putta oputtad
putta2 oputtad2
pynta opyntad
pytsa opytsad
päla opälad
påa2 opåad
påbörda opåbördad
påbörja opåbörjad
pådyvla opådyvlad
påfordra opåfordrad
påföra opåförd
påföra2 opåförd2
påla opålad
pålitlig opålitlig
påminna opåmind
påpeka opåpekad
påropa opåropad
påskynda opåskyndad
påträffa opåträffad
påtänkt opåtänkt
påverka opåverkad
påvisa opåvisad
påyrka opåyrkad
quilta oquiltad
rabattera orabatterad
rabbla orabblad
racka orackad
radera oraderad
radiera oradierad
radikalisera oradikaliserad
raffinera oraffinerad
raffinerad oraffinerad2
ragga oraggad
rak krokig sned
raka orakad
rakt_på_sak linda_in2
rama oramad
ramma orammad
ramponera oramponerad
ramsa2 oramsad
randa orandad
randomisera orandomiserad
rangera orangerad
ranka orankad
rannsaka orannsakad
ransonera oransonerad
rappa orappad
rappa2 orappad2
rappellera orappellerad
rapportera orapporterad
rasera oraserad
raspa oraspad
rasta2 orastad
rata oratad
ratificera oratificerad
rationalisera orationaliserad
rationell orationell
ratta orattad
reaktiv2 inert
reaktivera oreaktiverad
realisera orealiserad
realisera2 orealiserad2
realisera3 orealiserad3
realistisk orealistisk
reassurera oreassurerad
recensera orecenserad
recipiera orecipierad
recitera oreciterad
redig oredig
redigera oredigerad
redovisa oredovisad
redubbla oredubblad
reducera oreducerad
reell irreell
referera orefererad
reflektera2 oreflekterad
reformera oreformerad
refusera orefuserad
regalera oregalerad
regelbunden oregelbunden
regenerera oregenererad
regera oregerad
regissera oregisserad
registrera oregistrerad
regla oreglad
reglementera oreglementerad
reglera oreglerad
reguljär irreguljär
reguljär2 irreguljär2
regummera oregummerad
rehabilitera orehabiliterad
rehabilitera2 orehabiliterad2
reinkarnera oreinkarnerad
reka orekad
reka2 orekad2
rekapitulera orekapitulerad
reklamera oreklamerad
rekognoscera orekognoscerad
rekommendera orekommenderad
rekompensera orekompenserad
rekonstruera orekonstruerad
rekrytera orekryterad
rektificera orektificerad
rekvirera orekvirerad
relatera orelaterad
relegera orelegerad
relevant irrelevant
religiös2 icke-religiös
reläa oreläad
remittera oremitterad
remittera2 oremitterad2
remittera3 oremitterad3
remma oremmad
remplacera oremplacerad
rena orenad
rendera orenderad
rendera2 orenderad2
renovera orenoverad
rensa orensad
reorganisera oreorganiserad
repa orepad
repa3 orepad2
repa4 orepad3
repa5 orepad4
reparera oreparerad
repartisera orepartiserad
repatriera orepatrierad
repellera orepellerad
repetera orepeterad
repetera2 orepeterad2
representera orepresenterad
reprisera orepriserad
reproducera oreproducerad
reproducera2 oreproducerad2
resa3 orest
resolvera oresolverad
resorbera oresorberad
respektera orespekterad
respirera orespirerad
restaurera orestaurerad
restituera orestituerad
resumera oresumerad
reta oretad
reta2 oretad2
retablera oretablerad
retardera oretarderad
returnera oreturnerad
retuschera oretuscherad
reva2 orevad
revalvera orevalverad
reversibel irreversibel
revetera oreveterad
revidera oreviderad
revidera2 oreviderad2
revolutionera orevolutionerad
ria2 oriad
ridderlig oridderlig
rigga origgad
rigga2 origgad2
rik fattig
rikoschettera orikoschetterad
rikta oriktad
rikta2 oriktad2
riktig oriktig
rimlig orimlig
rimma orimmad
rimma2 orimmad2
ringa oringd
ringa2 oringd2
ringa4 oringad
ringa_in oinringad
ringa_in2 oinringad2
ringa_in3 oinringd
ringa_in5 oinringd2
ringa_in6 oinringad3
ringa_in7 oinringad4
ringa_ut outringd
ringa_ut2 outringd2
risa orisad
risa2 orisad2
riskabel riskfri
rispa orispad
rissla3 orisslad
rista oristad
rista3 oristad2
rita oritad
ritsa oritsad
ritualisera oritualiserad
ro oro
robotisera orobotiserad
rockera orockerad
roffa oroffad
rolla orollad
romantisera oromantiserad
rosa2 orosad
rosta2 orostad
rotera oroterad
rotfast rotlös
rubba orubbad
rubricera orubricerad
rucka oruckad
rugga2 oruggad
ruinera oruinerad
rulla orullad
rulla2 orullad2
runda orundad
runda3 orundad2
runka orunkad
runka2 orunkad2
rusa2 orusad
rusa3 orusad2
ruska oruskad
russifiera orussifierad
rusta orustad
rusta2 orustad2
ruva oruvad
rykta oryktad
rymma orymd
rynka2 orynkad
rytmisera orytmiserad
rytmisk orytmisk
räcka3 oräckt
räcka4 oräckt2
rädd orädd våga
rädda oräddad
räffla2 oräfflad
räfsa oräfsad
räkna oräknad
rämna orämnad
räta orätad
rätt fel orätt
rätt2 orätt2
rätta orättad
rätta2 orättad2
rättfärdiga orättfärdigad
rättvis orättvis
råda avråda
rådig rådvill
råga orågad
råka oråkad
råka2 oråkad2
råma oråmad
råna orånad
röja oröjd
röja2 oröjd2
röka orökt
röka2 orökt2
rökare icke-rökare
röna orönt
röntga oröntgad
röra fast still
röra2 bort_med_tassarna orörd
rösa orösad
röva orövad
sabba osabbad
sabotera osaboterad
sabrera osabrerad
sadla osadlad
safta osaftad
saka osakad
saker saklös
sakkunnig osakkunnig
saklig osaklig
sakna osaknad
sakta2 osaktad
sala osalad
saldera osalderad
salta osaltad
salutera osaluterad
sambeskatta osambeskattad
samhällstillvänd samhällsfrånvänd
samka osamkad
samkönad skildkönad tvåbyggare
samköra2 osamkörd
samla osamlad
samla2 osamlad2
samman isär upplösa
sammanblanda osammanblandad
sammanfatta osammanfattad
sammanfläta osammanflätad
sammanfoga osammanfogad
sammanföra osammanförd
sammanhopa osammanhopad
sammanjämka osammanjämkad
sammankalla osammankallad
sammankoppla osammankopplad
sammanlänka osammanlänkad
sammanlöpa osammanlöpt
sammanpacka osammanpackad
sammanpressa osammanpressad
sammanringa osammanringd
sammanräkna osammanräknad
sammanstråla osammanstrålad
sammanställa osammanställd
sammanstöta osammanstött
sammansvetsa osammansvetsad
sammantrycka osammantryckt
sammanträffa osammanträffad
sammanväva osammanvävd
sammanväxa osammanväxt
samordna osamordnad
sampla osamplad
sams osams
samsa osamsad
samtaxera osamtaxerad
sanda osandad
sanera osanerad
sanera2 osanerad2
sanforisera osanforiserad
sanktifiera osanktifierad
sanktionera osanktionerad
sann osann
sanna osannad
sannolik osannolik
saponifiera osaponifierad
sarga osargad
satinera osatinerad
satisfiera osatisfierad
satsa osatsad
saturera osaturerad
sautera osauterad
sauvera osauverad
saxa osaxad
schablonera oschablonerad
schablonisera oschabloniserad
schacka oschackad
schackla oschacklad
schakta oschaktad
schamponera oschamponerad
schasa oschasad
schattera oschatterad
schematisera oschematiserad
schveifa oschveifad
se blind osedd oseende ur_sikte utom_synhåll
sedimentera osedimenterad
seeda oseedad
segla oseglad
segmentera osegmenterad
segra2 osegrad
segregera osegregerad
sejsa osejsad
sekondera osekonderad
sekularisera osekulariserad
sekundera osekunderad
sekvestrera osekvestrerad
sela oselad
selektera oselekterad
semaforera osemaforerad
seminera oseminerad
sensibilisera osensibiliserad
sentera osenterad
sentimental osentimental
separera oseparerad
separera2 oseparerad2
seriös oseriös
serva oservad
serva2 oservad2
servera oserverad
sexualisera osexualiserad
shingla oshinglad
shorta oshortad
shunta oshuntad
sicka osickad
sickla osicklad
sicksacka2 osicksackad
sigillera osigillerad
signa osignad
signa2 osignad2
signalera2 osignalerad
sikta2 osiktad
sikta3 osiktad2
sila osilad
silhuettera osilhuetterad
silvra osilvrad
simplifiera osimplifierad
simsa osimsad
simulera osimulerad
simulera2 osimulerad2
sinka osinkad
sinka2 osinkad2
sintra osintrad
sira osirad
sjanghaja osjanghajad
sjappa osjappad
självisk osjälvisk
självständig osjälvständig
sjöduglig sjöoduglig
skada oskadad oskadlig skona
skaffa oskaffad
skaka2 oskakad
skala oskalad
skalda oskaldad
skalka oskalkad
skalla2 oskallad
skalpera oskalperad
skandalisera oskandaliserad
skandera oskanderad
skanna oskannad
skapa oskapad
skarp trubbig
skarva oskarvad
skatta2 oskattad
skatta3 oskattad2
skava oskavd
skeda oskedad
skena2 oskenad
skeppa oskeppad
skeva2 oskevad
skifta2 oskiftad
skikta oskiktad
skildra oskildrad
skingra oskingrad
skinna oskinnad
skipa oskipad
skippa oskippad
skira oskirad
skissa oskissad
skissera oskisserad
skiva3 oskivad
skjutsa oskjutsad
skjuva oskjuvad
sko2 oskodd
skoja2 oskojad
skona oskonad
skopa2 oskopad
skota oskotad
skotta oskottad
skotta2 oskottad2
skovla oskovlad
skraffera oskrafferad
skraffera2 oskrafferad2
skramla2 oskramlad
skrapa oskrapad
skriva oskriven
skrota oskrotad
skrubba oskrubbad
skruda oskrudad
skulptera oskulpterad
skulpturera oskulpturerad
skumma2 oskummad
skura oskurad
skyldig oskyldig
skyldig2 kvitt
skyldig4 oskyldig2
skära_upp ouppskuren
skön oskön
sköta ovårdad
sköta_om oomskött
slakta oslaktad
slavisera oslaviserad
slipa oslipad
slippa kvitt3
släcka3 osläckt
släkt oskyld2
slå2 oslagen
smakfull smaklös vulgär
smida kallhamra
smycka osmyckad
smälta2 osmält
smälta4 osmält2
smörja osmord
snart inte_i_brådrasket
socialisera osocialiserad
sockra osockrad
solidarisk osolidarisk
solvent insolvent
solvera osolverad
sondera osonderad
sordinera osordinerad
sortera osorterad
soulagera osoulagerad
sovjetisera osovjetiserad
spaljera ospaljerad
spallera ospallerad
specialisera ospecialiserad
specialist icke-specialist
specificera ospecificerad
specifik ospecifik
speciminera ospeciminerad
spekulera ospekulerad
spekulera2 ospekulerad2
spendera ospenderad
spoliera ospolierad
sportslig2 osportslig
spä outspädd
stabil instabil
stabilisera ostabiliserad
stadig ostadig
staffera ostafferad
stagnera ostagnerad
standardisera ostandardiserad
stark svag
stationera ostationerad
statuera2 ostatuerad
stencilera ostencilerad
stenografera ostenograferad
stereotypera ostereotyperad
sterilisera osteriliserad
sterilisera2 osteriliserad2
stigmatisera ostigmatiserad
stilisera ostiliserad
stimulera ostimulerad
stipendiera ostipendierad
stipulera ostipulerad
stoffera ostofferad
stoffera2 ostofferad2
stolt nedlåta_sig ödmjuk
straffa ostraffad
strangulera ostrangulerad
stratifiera ostratifierad
strida nonkombattant
strukturera ostrukturerad
stryka ostruken
studera ostuderad
studera2 ostuderad2
stycka2 ostyckad
stympa ostympad
styrka2 ostyrkt
städa ostädad
stämma misstämma ostämd
stämma_av oavstämd
stämpla ostämplad
stärka2 ostärkt
stå ligga
störa ostörd
sublimera osublimerad
sublimera2 osublimerad2
subordinera osubordinerad
subsidiera osubsidierad
subskribera osubskriberad
substantivera osubstantiverad
substituera osubstituerad
subsumera osubsumerad
subtrahera osubtraherad
subventionera osubventionerad
succedera osuccederad
suffigera osuffigerad
sufflera osufflerad
suggerera osuggererad
summera osummerad
sund osund
supplera osupplerad
supponera osupponerad
suspendera osuspenderad
svensk icke-svensk osvensk
svika sveklös
symbolisera osymboliserad
symmetrisk asymmetrisk icke-symmetrisk osymmetrisk
sympatisk osympatisk
synkopera osynkoperad
synkron asynkron
synkronisera osynkroniserad
syntetisera osyntetiserad
systematisera osystematiserad
systematisk osystematisk
säker farlig osäker rädd
säker2 kanske osäker2
sälja osåld
sällskaplig osocial
såra osårad
söndra osöndrad
söndra2 osöndrad2
söta osötad
tabellera otabellerad
tabuera otabuerad
tacka otackad otacksam
taggad2 otaggad
takt i_otakt
taktfull taktlös
tala mållös2
tala_väl tala_illa
tamponera otamponerad
tanda otandad
tangera otangerad
tangera2 otangerad2
tapetsera otapetserad
tarera otarerad
tariffera otarifferad
tatuera otatuerad
taxera otaxerad
teknifiera oteknifierad
teknisk icke-teknisk
teknisk2 oteknisk
telefonera otelefonerad
telegrafera otelegraferad
televisera oteleviserad
tempera2 otemperad
temperera otempererad
temperera2 otempererad2
tentera otenterad
terrassera oterrasserad
terrorisera oterroriserad
tesaurera otesaurerad
testamentera otestamenterad
tillfreds otillfreds
tillfredsställa otillfredsställande
tillförlitlig otillförlitlig
tillgänglig otillgänglig
tillämplig otillämplig
tillåta förbjuda otillåten
tippa otippad
titrera otitrerad
titta blunda
titulera otitulerad
tjusig otjusig
tjuv urtjuva
tolerera intolerant otolererad
tordera otorderad
torpedera otorpederad
tortera otorterad
touchera otoucherad
tradera otraderad
tradera2 otraderad2
traditionell otraditionell
trakassera otrakasserad
traktera otrakterad
traktera2 otrakterad2
trampa otrampad
trampa3 otrampad2
tranchera otrancherad
transferera otransfererad
transformera otransformerad
transitera otransiterad
transkribera otranskriberad
translitterera otranslittererad
transmittera otransmitterad
transmutera otransmuterad
transplantera otransplanterad
transponera otransponerad
transportera otransporterad
transumera otransumerad
trassera otrasserad
travestera otravesterad
trendig otrendig
trepanera otrepanerad
trevlig otrevlig
triangulera otriangulerad
triera otrierad
trivas vantrivas
trivialisera otrivialiserad
trivsam otrivsam
tro3 misstro
trogen otrogen
trolig otrolig
trycka2 otryckt
tryffera otryfferad
trygg otrygg
trygg2 otrygg2
träna otränad
tröska otröskad
trötta outtröttlig
tupera otuperad
tur otur
turnera2 oturnerad
tveka tveklös
tvinga frivillig
tvätta otvättad
tycka_om motvilja
tydlig otydlig
tydlig2 otydlig2
typifiera otypifierad
typisera otypiserad
typisk otypisk
tyrannisera otyranniserad
tämja otämjd
tända otänd
tänkbar otänkbar
tät3 otät
tåla ömtålig
underteckna osignerad
unifiera ounifierad
uniformera ouniformerad
uniformera2 ouniformerad2
uppdatera ouppdaterad
uppfostra ouppfostrad
uppfylla ouppfylld
uppgradera ouppgraderad
upphöra oupphörlig
uppjustera ouppjusterad
upplysa2 oupplyst
upplösa oupplöst
upplösa2 oupplöst2
uppmärksam ouppmärksam
uppnå ouppnådd
uppodla ouppodlad
uppreklamera ouppreklamerad
uppsummera ouppsummerad
upptaxera oupptaxerad
upptäcka oupptäckt
uppvärdera ouppvärderad
urbanisera ourbaniserad
usurpera ousurperad
utackordera outackorderad
utannonsera outannonserad
utarrendera outarrenderad
utbalansera outbalanserad
utbasunera outbasunerad
utbilda oskolad outbildad
utbrodera outbroderad
utdebitera outdebiterad
utexaminera outexaminerad
utexperimentera outexperimenterad
utforska outforskad
utföra med_oförrättat_ärende outförd
utklarera outklarerad
utkommendera outkommenderad
utkonkurrera outkonkurrerad
utkristallisera outkristalliserad
utkvittera outkvitterad
utlokalisera outlokaliserad
utmanövrera outmanövrerad
utminutera outminuterad
utnyttja outnyttjad
utplacera outplacerad
utpostera outposterad
utradera outraderad
utrangera outrangerad
utreda outredd
utslagen outslagen
utslagen3 outslagen2
utstoffera outstofferad
utsäga outsagd
uttala osagd outtalad
uttaxera outtaxerad
utveckla outvecklad
utvärdera outvärderad
vaccinera ovaccinerad
vacker ful
vad ingenting
vaddera ovadderad
valutera ovaluterad
valvera ovalverad
van ovan
vandalisera ovandaliserad
vanlig ovanlig
variera ovarierad
varsam ovarsam
vass slö2
vederlägga ovederlagd
velourisera ovelouriserad
ventilera oventilerad
ventilera2 oventilerad2
verbalisera overbaliserad
verifiera overifierad
verklig dröm overklig verklighetsfrämmande
verksam2 overksam
versifiera oversifierad
veta en_aning2 ovetande undra
vetenskaplig ovetenskaplig
vidimera ovidimerad
viktig oviktig
vilja ovilja ovillig undvika
vindicera ovindicerad
vindicera2 ovindicerad2
vinna förlora2
vis ovis
visera oviserad
visitera ovisiterad
visualisera ovisualiserad
vitalisera ovitaliserad
vitaminera ovitaminerad
vokalisera ovokaliserad
vokalisera2 ovokaliserad2
vulgarisera ovulgariserad
vulkanisera ovulkaniserad
välfärd ofärd
välkommen ovälkommen
vän ovän
vänlig oförskämd ovänlig
vänta oväntad
värd ovärdig
värdera ovärderad
värdera2 ovärderad2
värma ouppvärmd
väsentlig oväsentlig
vörda vanvörda
yrkesmässig amatör
ädel oädel
äkta oäkta
älska oälskad
ändamålsenlig oändamålsenlig
ärlig oärlig
återhållsam oåterhållsam
önska oönskad
önskvärd oting persona_non_grata
öppen stänga
öppna oöppnad
öva oövad
översätta oöversatt
överträffa oöverträffad
övervinna oövervunnen