SALDO

grundformintegrera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivintegrerar
pres ind s-formintegreras
pret ind aktivintegrerade
pret ind s-formintegrerades
imperintegrera
inf aktivintegrera
inf s-formintegreras
sup aktivintegrerat
sup s-formintegrerats
pres_part nomintegrerande
pres_part genintegrerandes
pret_part indef sg u nomintegrerad
pret_part indef sg u genintegrerads
pret_part indef sg n nomintegrerat
pret_part indef sg n genintegrerats
pret_part indef pl nomintegrerade
pret_part indef pl genintegrerades
pret_part def sg no_masc nomintegrerade
pret_part def sg no_masc genintegrerades
pret_part def sg masc nomintegrerade
pret_part def sg masc genintegrerades
pret_part def pl nomintegrerade
pret_part def pl genintegrerades