SALDO

dokumentation (pdf)

intelligenskvot

⇧[2]mått intelligens

intelligenskvot (nn)

[korpus]

* *