SALDO

grundforminternationaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nominternationaliserbar
pos indef sg u geninternationaliserbars
pos indef sg n nominternationaliserbart
pos indef sg n geninternationaliserbarts
pos indef pl nominternationaliserbara
pos indef pl geninternationaliserbaras
pos def sg no_masc nominternationaliserbara
pos def sg no_masc geninternationaliserbaras
pos def sg masc nominternationaliserbare
pos def sg masc geninternationaliserbares
pos def pl nominternationaliserbara
pos def pl geninternationaliserbaras
komp nominternationaliserbarare
komp geninternationaliserbarares
super indef nominternationaliserbarast
super indef geninternationaliserbarasts
super def no_masc nominternationaliserbaraste
super def no_masc geninternationaliserbarastes
super def masc nominternationaliserbaraste
super def masc geninternationaliserbarastes
cinternationaliserbar-/internationaliserbar
smsinternationaliserbar-