SALDO

grundforminterpreterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nominterpreterbar
pos indef sg u geninterpreterbars
pos indef sg n nominterpreterbart
pos indef sg n geninterpreterbarts
pos indef pl nominterpreterbara
pos indef pl geninterpreterbaras
pos def sg no_masc nominterpreterbara
pos def sg no_masc geninterpreterbaras
pos def sg masc nominterpreterbare
pos def sg masc geninterpreterbares
pos def pl nominterpreterbara
pos def pl geninterpreterbaras
komp nominterpreterbarare
komp geninterpreterbarares
super indef nominterpreterbarast
super indef geninterpreterbarasts
super def no_masc nominterpreterbaraste
super def no_masc geninterpreterbarastes
super def masc nominterpreterbaraste
super def masc geninterpreterbarastes
cinterpreterbar-/interpreterbar
smsinterpreterbar-