SALDO

dokumentation (pdf)

intresse

⇧[2]vilja PRIM

intresse (nn)

[korpus]


24
PRIM intressant intressemässig intressera intressera_sig sak3 vurm
allmänhet allmänintresse
egen egenintresse
fotografering fotointresse
friluftsliv friluftsintresse
historia historieintresse
huvudsaklig huvudintresse
lokal2 lokalintresse
man2 mansintresse
människa människointresse
positiv anklang
rekordstor rekordintresse
rike riksintresse
rättssäkerhet rättssäkerhetsintresse
sex2 sexintresse
speciell specialintresse
särskild särintresse
utan intresselös ljumhet

8
avveckla desengagemang
fokus intressefokus
gemenskap intressegemenskap
grupp intressegrupp
konflikt intressekonflikt
motsättning intressemotsättning
område2 intresseområde
organisation intresseorganisation