SALDO

dokumentation (pdf)

isomorfism

⇧[2]isomorf PRIM

isomorfism (nn)

[korpus]

* *