SALDO

grundformjämnstruken
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomjämnstruken
pos indef sg u genjämnstrukens
pos indef sg n nomjämnstruket
pos indef sg n genjämnstrukets
pos indef pl nomjämnstrukna
pos indef pl genjämnstruknas
pos def sg no_masc nomjämnstrukna
pos def sg no_masc genjämnstruknas
pos def sg masc nomjämnstrukne
pos def sg masc genjämnstruknes
pos def pl nomjämnstrukna
pos def pl genjämnstruknas
komp nomjämnstruknare
komp genjämnstruknares
super indef nomjämnstruknast
super indef genjämnstruknasts
super def no_masc nomjämnstruknaste
super def no_masc genjämnstruknastes
super def masc nomjämnstruknaste
super def masc genjämnstruknastes
cjämnstruken-/jämnstruken
smsjämnstruken-