SALDO

grundformjämställdhetsintegrerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomjämställdhetsintegrerad
pos indef sg u genjämställdhetsintegrerads
pos indef sg n nomjämställdhetsintegrerat
pos indef sg n genjämställdhetsintegrerats
pos indef pl nomjämställdhetsintegrerade
pos indef pl genjämställdhetsintegrerades
pos def sg no_masc nomjämställdhetsintegrerade
pos def sg no_masc genjämställdhetsintegrerades
pos def sg masc nomjämställdhetsintegrerade
pos def sg masc genjämställdhetsintegrerades
pos def pl nomjämställdhetsintegrerade
pos def pl genjämställdhetsintegrerades