SALDO

dokumentation (pdf)

jord

⇧[2]ämne PRIM

jord (nn)

[korpus]


25
PRIM gräva humus jordig kalljord mark4 mull schakta
blomma blomjord
bördig matjord
donera donationsjord
finkornig kvicksand
flyta2 flytjord
frälse frälsejord
fylla fyllnadsjord
förmultna förna
gräs grästorv grästorva
kalkhaltig kalkgrund
klibbig lera
kompost lövjord
lerhaltig lerjord
lätt lättjord
näringsbrist klövertrött
ärva arvejord
åker åkerjord

29
analys jordanalys
ande2 jordande
art jordart
borr jordborr
bruka3 bonde jordbruk jordbrukare
erosion jordflykt
färg jordfärgad
förbättring jordförbättring
förstöring jordförstöring
golv jordgolv
hacka2 jordhacka
håla jordhåla
kabel jordkabel
klump koka2
källare jordkällare
lager jordlager
luckra harv jordfräs
partikel2 jordpartikel
press vält
skred jordskred
sticka_ner jordspjut
ta jordtag
uppvärmning jordvärme
utarmad jordtrötthet
vall2 jordvall
värde jordvärde