SALDO

grundformjordfast
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomjordfast
pos indef sg u genjordfasts
pos indef sg n nomjordfast
pos indef sg n genjordfasts
pos indef pl nomjordfasta
pos indef pl genjordfastas
pos def sg no_masc nomjordfasta
pos def sg no_masc genjordfastas
pos def sg masc nomjordfaste
pos def sg masc genjordfastes
pos def pl nomjordfasta
pos def pl genjordfastas
komp nomjordfastare
komp genjordfastares
super indef nomjordfastast
super indef genjordfastasts
super def no_masc nomjordfastaste
super def no_masc genjordfastastes
super def masc nomjordfastaste
super def masc genjordfastastes
cjordfast-/jordfast
smsjordfast-