SALDO

grundformkärna
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivkärnar
pres ind s-formkärnas
pret ind aktivkärnade
pret ind s-formkärnades
imperkärna
inf aktivkärna
inf s-formkärnas
sup aktivkärnat
sup s-formkärnats
pres_part nomkärnande
pres_part genkärnandes
pret_part indef sg u nomkärnad
pret_part indef sg u genkärnads
pret_part indef sg n nomkärnat
pret_part indef sg n genkärnats
pret_part indef pl nomkärnade
pret_part indef pl genkärnades
pret_part def sg no_masc nomkärnade
pret_part def sg no_masc genkärnades
pret_part def sg masc nomkärnade
pret_part def sg masc genkärnades
pret_part def pl nomkärnade
pret_part def pl genkärnades
ckärn-/kärn
smskärn-