SALDO

grundformköra opp
mönstervbm_2ap1_hyra
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivkör opp
pres ind s-formkörs opp/köres opp
pret ind aktivkörde opp
pret ind s-formkördes opp
imperkör opp
inf aktivköra opp
inf s-formköras opp
sup aktivkört opp
sup s-formkörts opp
pres_part nomkörande opp
pres_part genkörandes opp
pret_part indef sg u nomoppkörd/körd opp
pret_part indef sg u genoppkörds/körds opp
pret_part indef sg n nomoppkört/kört opp
pret_part indef sg n genoppkörts/körts opp
pret_part indef pl nomoppkörda/körda opp
pret_part indef pl genoppkördas/kördas opp
pret_part def sg no_masc nomoppkörda/körda opp
pret_part def sg no_masc genoppkördas/kördas opp
pret_part def sg masc nomoppkörde/körde opp
pret_part def sg masc genoppkördes/kördes opp
pret_part def pl nomoppkörda/körda opp
pret_part def pl genoppkördas/kördas opp