SALDO

grundformköra upp
mönstervbm_2ap1_hyra
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivkör upp
pres ind s-formkörs upp/köres upp
pret ind aktivkörde upp
pret ind s-formkördes upp
imperkör upp
inf aktivköra upp
inf s-formköras upp
sup aktivkört upp
sup s-formkörts upp
pres_part nomkörande upp
pres_part genkörandes upp
pret_part indef sg u nomuppkörd/körd upp
pret_part indef sg u genuppkörds/körds upp
pret_part indef sg n nomuppkört/kört upp
pret_part indef sg n genuppkörts/körts upp
pret_part indef pl nomuppkörda/körda upp
pret_part indef pl genuppkördas/kördas upp
pret_part def sg no_masc nomuppkörda/körda upp
pret_part def sg no_masc genuppkördas/kördas upp
pret_part def sg masc nomuppkörde/körde upp
pret_part def sg masc genuppkördes/kördes upp
pret_part def pl nomuppkörda/körda upp
pret_part def pl genuppkördas/kördas upp