SALDO

dokumentation (pdf)

kalk

⇧[2]kalcium PRIM

kalk (nn)

[korpus]


9
PRIM CaCO3 gips kalcinera släcka3
likna kalkliknande
mycken kalkrik
osläckt kalciumoxid
sakna2 kalkfattig
släcka3 kalciumhydroxid

18
anhopning kalkanhopning
avlägsna avkalka urkalka
bergart kalksten
bruk kalkbruk
bryta3 kalkbrott
formation kalkformation
färg2 kalkfärg
grå kalkgrå
halt kalkhalt
jon kalkjon
lösning kalkvatten
pulver kalkmjöl
rest kalkrest
skal kalkskal
strö2 kalkströ
tillföra kalka2
vit kalkvit