SALDO

dokumentation (pdf)

kalmerbar

⇧[2]kalmera möjlig

kalmerbar (av)

[korpus]


1
PRIM kalmerbarhet
*