SALDO

grundformkalmerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkalmerbar
pos indef sg u genkalmerbars
pos indef sg n nomkalmerbart
pos indef sg n genkalmerbarts
pos indef pl nomkalmerbara
pos indef pl genkalmerbaras
pos def sg no_masc nomkalmerbara
pos def sg no_masc genkalmerbaras
pos def sg masc nomkalmerbare
pos def sg masc genkalmerbares
pos def pl nomkalmerbara
pos def pl genkalmerbaras
komp nomkalmerbarare
komp genkalmerbarares
super indef nomkalmerbarast
super indef genkalmerbarasts
super def no_masc nomkalmerbaraste
super def no_masc genkalmerbarastes
super def masc nomkalmerbaraste
super def masc genkalmerbarastes
ckalmerbar-/kalmerbar
smskalmerbar-