SALDO

grundformkamratlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkamratlig
pos indef sg u genkamratligs
pos indef sg n nomkamratligt
pos indef sg n genkamratligts
pos indef pl nomkamratliga
pos indef pl genkamratligas
pos def sg no_masc nomkamratliga
pos def sg no_masc genkamratligas
pos def sg masc nomkamratlige
pos def sg masc genkamratliges
pos def pl nomkamratliga
pos def pl genkamratligas
komp nomkamratligare
komp genkamratligares
super indef nomkamratligast
super indef genkamratligasts
super def no_masc nomkamratligaste
super def no_masc genkamratligastes
super def masc nomkamratligaste
super def masc genkamratligastes
ckamratlig-/kamratlig
smskamratlig-