SALDO

dokumentation (pdf)

kanta

⇧[2]kant PRIM

kanta (vb)

[korpus]


3
PRIM kantande kantning
inte okantad
*