SALDO

dokumentation (pdf)

kanta_av

⇧[2]kant PRIM

kanta_av (vbm)

[korpus]

* *