SALDO

dokumentation (pdf)

kapitalbeskattning

⇧[2]beskattning kapital

kapitalbeskattning (nn)

[korpus]

* *