SALDO

dokumentation (pdf)

kapitalbudget

⇧[2]budget lån

kapitalbudget (nn)

[korpus]

* *