SALDO

grundformkapitalintensiv
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkapitalintensiv
pos indef sg u genkapitalintensivs
pos indef sg n nomkapitalintensivt
pos indef sg n genkapitalintensivts
pos indef pl nomkapitalintensiva
pos indef pl genkapitalintensivas
pos def sg no_masc nomkapitalintensiva
pos def sg no_masc genkapitalintensivas
pos def sg masc nomkapitalintensive
pos def sg masc genkapitalintensives
pos def pl nomkapitalintensiva
pos def pl genkapitalintensivas
komp nomkapitalintensivare
komp genkapitalintensivares
super indef nomkapitalintensivast
super indef genkapitalintensivasts
super def no_masc nomkapitalintensivaste
super def no_masc genkapitalintensivastes
super def masc nomkapitalintensivaste
super def masc genkapitalintensivastes
ckapitalintensiv-/kapitalintensiv
smskapitalintensiv-