SALDO

dokumentation (pdf)

kapitalisera

⇧[2]ränta PRIM

kapitalisera (vb)

[korpus]


5
PRIM kapitaliserande kapitalisering
inte okapitaliserad
möjlig kapitaliserbar
omöjlig okapitaliserbar
*