SALDO

dokumentation (pdf)

kapitaliserbar

⇧[2]kapitalisera möjlig

kapitaliserbar (av)

[korpus]


1
PRIM kapitaliserbarhet
*