SALDO

dokumentation (pdf)

kapitaliserbar2

⇧[2]kapitalisera2 möjlig

kapitaliserbar (av)

[korpus]


1
PRIM kapitaliserbarhet2
*