SALDO

dokumentation (pdf)

kapitaliserbarhet

⇧[2]kapitaliserbar PRIM

kapitaliserbarhet (nn)

[korpus]

* *