SALDO

dokumentation (pdf)

kapitalism

⇧[2]kapital ekonomi

kapitalism (nn)

[korpus]


6
PRIM kapitalist kapitalistisk
anarkism anarkokapitalistisk
monopol monopolkapitalism
privat privatkapitalism
värld världskapitalism
*