SALDO

dokumentation (pdf)

karathalt

⇧[2]karat PRIM

karathalt (nn)

[korpus]

* *