SALDO

grundformkarminröd
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkarminröd
pos indef sg u genkarminröds
pos indef sg n nomkarminrött
pos indef sg n genkarminrötts
pos indef pl nomkarminröda
pos indef pl genkarminrödas
pos def sg no_masc nomkarminröda
pos def sg no_masc genkarminrödas
pos def sg masc nomkarminröde
pos def sg masc genkarminrödes
pos def pl nomkarminröda
pos def pl genkarminrödas
komp nomkarminrödare
komp genkarminrödares
super indef nomkarminrödast
super indef genkarminrödasts
super def no_masc nomkarminrödaste
super def no_masc genkarminrödastes
super def masc nomkarminrödaste
super def masc genkarminrödastes
ckarminröd-/karminröd
smskarminröd-