SALDO

grundformkasta första stenen
mönstervbm_1md1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivkastar första stenen
pres ind s-formkastas första stenen
pret ind aktivkastade första stenen
pret ind s-formkastades första stenen
imperkasta första stenen
inf aktivkasta första stenen
inf s-formkastas första stenen
sup aktivkastat första stenen
sup s-formkastats första stenen
pres_part nomkastande första stenen
pres_part genkastandes första stenen