SALDO

grundformkastrerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkastrerbar
pos indef sg u genkastrerbars
pos indef sg n nomkastrerbart
pos indef sg n genkastrerbarts
pos indef pl nomkastrerbara
pos indef pl genkastrerbaras
pos def sg no_masc nomkastrerbara
pos def sg no_masc genkastrerbaras
pos def sg masc nomkastrerbare
pos def sg masc genkastrerbares
pos def pl nomkastrerbara
pos def pl genkastrerbaras
komp nomkastrerbarare
komp genkastrerbarares
super indef nomkastrerbarast
super indef genkastrerbarasts
super def no_masc nomkastrerbaraste
super def no_masc genkastrerbarastes
super def masc nomkastrerbaraste
super def masc genkastrerbarastes
ckastrerbar-/kastrerbar
smskastrerbar-