SALDO

dokumentation (pdf)

katolsk

⇧[2]religion PRIM

katolsk (av)

[korpus]


5
PRIM katolicism katolik påvisk romersk-katolsk
inom inomkatolsk

8
aftongudstjänst vesper
andaktsbok breviarium
filosof Thomas_av_Aquino
gudstjänst ters2
mässbok missale
nattvard mässoffer offertorium
prästdräkt sutan