SALDO

grundformkicka
mönsternn_1u_flicka
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomkicka
sg indef genkickas
sg def nomkickan
sg def genkickans
pl indef nomkickor
pl indef genkickors
pl def nomkickorna
pl def genkickornas
cikick/kicke/kick-/kicke-
cmkicks/kick/kicke/kicks-/kick-/kicke-
smskick-/kicke-