SALDO

grundformkinesisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkinesisk
pos indef sg u genkinesisks
pos indef sg n nomkinesiskt
pos indef sg n genkinesiskts
pos indef pl nomkinesiska
pos indef pl genkinesiskas
pos def sg no_masc nomkinesiska
pos def sg no_masc genkinesiskas
pos def sg masc nomkinesiske
pos def sg masc genkinesiskes
pos def pl nomkinesiska
pos def pl genkinesiskas
komp nomkinesiskare
komp genkinesiskares
super indef nomkinesiskast
super indef genkinesiskasts
super def no_masc nomkinesiskaste
super def no_masc genkinesiskastes
super def masc nomkinesiskaste
super def masc genkinesiskastes
ckinesisk-/kinesisk
smskinesisk-