SALDO

grundformkissa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivkissar
pres ind s-formkissas
pret ind aktivkissade
pret ind s-formkissades
imperkissa
inf aktivkissa
inf s-formkissas
sup aktivkissat
sup s-formkissats
pres_part nomkissande
pres_part genkissandes
pret_part indef sg u nomkissad
pret_part indef sg u genkissads
pret_part indef sg n nomkissat
pret_part indef sg n genkissats
pret_part indef pl nomkissade
pret_part indef pl genkissades
pret_part def sg no_masc nomkissade
pret_part def sg no_masc genkissades
pret_part def sg masc nomkissade
pret_part def sg masc genkissades
pret_part def pl nomkissade
pret_part def pl genkissades
ckiss-/kiss
smskiss-