SALDO

grundformklädd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomklädd
pos indef sg u genklädds
pos indef sg n nomklätt
pos indef sg n genklätts
pos indef pl nomklädda
pos indef pl genkläddas
pos def sg no_masc nomklädda
pos def sg no_masc genkläddas
pos def sg masc nomklädde
pos def sg masc genkläddes
pos def pl nomklädda
pos def pl genkläddas
komp nomkläddare
komp genkläddares
super indef nomkläddast
super indef genkläddasts
super def no_masc nomkläddaste
super def no_masc genkläddastes
super def masc nomkläddaste
super def masc genkläddastes
cklädd-/klädd
smsklädd-