SALDO

grundformklädgalen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomklädgalen
pos indef sg u genklädgalens
pos indef sg n nomklädgalet
pos indef sg n genklädgalets
pos indef pl nomklädgalna
pos indef pl genklädgalnas
pos def sg no_masc nomklädgalna
pos def sg no_masc genklädgalnas
pos def sg masc nomklädgalne
pos def sg masc genklädgalnes
pos def pl nomklädgalna
pos def pl genklädgalnas
komp nomklädgalnare
komp genklädgalnares
super indef nomklädgalnast
super indef genklädgalnasts
super def no_masc nomklädgalnaste
super def no_masc genklädgalnastes
super def masc nomklädgalnaste
super def masc genklädgalnastes
cklädgalen-/klädgalen
smsklädgalen-