SALDO

grundformklibbig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomklibbig
pos indef sg u genklibbigs
pos indef sg n nomklibbigt
pos indef sg n genklibbigts
pos indef pl nomklibbiga
pos indef pl genklibbigas
pos def sg no_masc nomklibbiga
pos def sg no_masc genklibbigas
pos def sg masc nomklibbige
pos def sg masc genklibbiges
pos def pl nomklibbiga
pos def pl genklibbigas
komp nomklibbigare
komp genklibbigares
super indef nomklibbigast
super indef genklibbigasts
super def no_masc nomklibbigaste
super def no_masc genklibbigastes
super def masc nomklibbigaste
super def masc genklibbigastes
cklibbig-/klibbig
smsklibbig-